TEXTPREKLAD.COM

Interpret: eels - Název: end times 

Písňové texty a překlad: eels - end times Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od eels! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno e od eels a podívejte, jaké další písničky od eels máme v našem archívu, např. end times.

Původní

Crazy guy with a matted beard
Standing on the corner
Shouting out "end times are near"
And nobody noticed him
But I can hear him loud and clear
She is gone now, and nowhere near
Seems like end times are here
I walk around a puddle in the street
And head on home
Outside my window there's a cat in heat
Shut up, cat, and leave me alone
There ain't no heat on round here
I don't feel nothing now
Not even fear
Now that end times are here
Now everyone's crazy, they've lost their minds
Just look at the world
It could all be over at any old time
And I can hear it loud and clear
The world is ending, and what do I care?
She's gone, end times are here

překlad

Šílený chlap s rozcuchanými vousy
Stojící na rohu
Výkřik „časy konce se blíží“
A nikdo si ho nevšiml
Ale slyším ho hlasitě a jasně
Teď je pryč a zdaleka není
Zdá se, že jsou tu konečné časy
Chodím kolem kaluže na ulici
A jděte domů
Za mým oknem je kočka v horku
Drž hubu, kočičko, a nech mě na pokoji
Tady není teplo
Teď necítím nic
Ani strach
Teď jsou časy konce
Nyní jsou všichni blázni, ztratili rozum
Stačí se podívat na svět
Kdykoli by to mohlo skončit
A slyším to nahlas a jasně
Svět končí a co mě zajímá?
Je pryč, jsou tu konečné časy

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com