TEXTPREKLAD.COM

Interpret: eels - Název: bus stop boxer 

Písňové texty a překlad: eels - bus stop boxer Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od eels! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno e od eels a podívejte, jaké další písničky od eels máme v našem archívu, např. bus stop boxer.

Původní

I don't miss where I came from
But each night I dream about being back home
When I wake up in the morning
I'm too tired
And tired of being alone
So I get up and go downtown
And pick me out a little piece of ground
Where I can prove something to the world
I can prove something to the world
Don't look at me
I'm the bus stop boxer
Daddy put us in the truck and
Dropped us off and said good luck
Then one lucky kid waiting for the bus
Made a winner out of one of us
Don't look at me
I'm the bus stop boxer
Going down to the railroad tracks
Where people know that they better not relax
I'm the man
Baby I am the man
This is where I can make you understand

překlad

Nechybí mi, odkud jsem přišel
Ale každou noc sním o návratu domů
Když se ráno probudím
jsem příliš unavený
A unavený z toho, že jsem sám
Takže vstanu a jdu do centra
A vyberte mě z malého kousku země
Kde můžu světu něco dokázat
Můžu světu něco dokázat
Nedívej se na mě
Jsem boxer na autobusové zastávce
Tatínek nás posadil do náklaďáku a
Vysadil nás a řekl hodně štěstí
Pak jedno šťastné dítě čekající na autobus
Udělal z jednoho z nás vítěze
Nedívej se na mě
Jsem boxer na autobusové zastávce
Sjíždíme k železniční trati
Kde lidé vědí, že by si raději neměli odpočinout
Jsem muž
Zlato, já jsem ten muž
To je místo, kde vás mohu přimět pochopit

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com