TEXTPREKLAD.COM

Interpret: eels - Název: altar boy 

Písňové texty a překlad: eels - altar boy Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od eels! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno e od eels a podívejte, jaké další písničky od eels máme v našem archívu, např. altar boy.

Původní

A monk with a hard-on
And a lavender robe
That scratches his thighs
Through the hat that he strode
As he follows a path
Filled with every desire
And mimics his footsteps
And sets his prayers on fire.
Well I too have chosen
That which left no choice
To sing without loving,
A solitary voice,
To observe with passion
Each careful denial:
The protrusions which give my life meaning
For a while.
Sometimes I see you in berries and weeds
You're brushing your teeth with liquorice seeds
Standing too close,
Pulling your clothes,
Smiling at god
And the meaning of life grows.
No and I'll never tell
And I'll never know
What candles you light
After the show
And I'll never tell,
And I'll never ask
The meaning of life after mass.

překlad

Mnich s tvrdými
A levandulový župan
To mu škrábe stehna
Skrz klobouk, kterým kráčel
Jak jde cestou
Naplněn každou touhou
A napodobuje jeho kroky
A zapálil své modlitby.
No i já jsem si vybral
To, co nenechávalo jinou možnost
Zpívat bez lásky
Osamělý hlas,
Pozorovat s vášní
Každé opatrné popření:
Výčnělky, které dávají mému životu smysl
Na chvíli.
Někdy tě vidím v bobulích a plevelech
Čistíte si zuby semínky lékořice
Stojím příliš blízko,
Stahuj si oblečení
Usmíval se na boha
A smysl života roste.
Ne a nikdy to neřeknu
A nikdy nebudu vědět
Jaké svíčky zapalujete
Po představení
A nikdy to neřeknu
A nikdy se nebudu ptát
Smysl života po mši.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com