TEXTPREKLAD.COM

Interpret: eels - Název: agony 

Písňové texty a překlad: eels - agony Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od eels! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno e od eels a podívejte, jaké další písničky od eels máme v našem archívu, např. agony.

Původní

Am I gonna be alright?
No I'm not gonna be alright
Nothin' is alright now
Am I gonna see the sun come up?
Or am I goin' down?
Cause everyday I'm here
All I feel is sheer
Agony
Friends tellin' me that maybe I need
Some psychiatric help
Yeah, they're always so quick to tell you
Just how to get on with it
I look into the mirror
And all I see is age, fear
And agony
If I could just remember what is was like
When I was younger
Before all the joy and happiness
Was replaced with hunger
Now all I've got to show
For the seeds that didn't grow
Is agony

překlad

Budu v pořádku?
Ne, nebudu v pořádku
Nic není v pořádku
Uvidím, jak vychází slunce?
Nebo jdu dolů?
Protože každý den jsem tady
Všechno, co cítím, je naprosté
Muka
Přátelé mi říkají, že možná potřebuji
Nějaká psychiatrická pomoc
Jo, vždycky ti to řeknou rychle
Jak na to
Dívám se do zrcadla
A vidím jen věk, strach
A utrpení
Kdybych si jen pamatoval, jaké to bylo
Když jsem byl mladší
Před všemi radost a štěstí
Byl nahrazen hladem
Nyní vše, co musím ukázat
Pro semena, která nerostla
Je muka

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com