TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • D
  • »
  • dreamaker – without angels

Interpret: dreamaker - Název: without angels 

Písňové texty a překlad: dreamaker - without angels Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od dreamaker! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno d od dreamaker a podívejte, jaké další písničky od dreamaker máme v našem archívu, např. without angels.

Původní

When the angels descend to the earth
They cover us with a real faith
But there is not wings for me
They'll leave me naked and free
Now I am wishing to flee
Who be the one to help me?
Alone I will be
The angels of heaven
They doesn't help me anymore
I'll never surrender
Maybe my angel will be lost
The angels of heaven
Now pull me under to my hell
I'll never surrender, never!
I will walk without angels
And I will be lone
I am lost and looking for your help
In my world I don't want to need you
But I know that you are the only one for me
Only your wings might save me
From here to eternity
Show me your reality
Your slave I will be
Embrace me in this purple sea
And raise me, I want to flee
From here to eternity
Show me your reality
Your slave I will be
Take my hand we will fly together
Return to be born
Only I want to live forever
Out of this world

překlad

Když andělé sestoupí na Zemi
Zakrývají nás skutečnou vírou
Ale pro mě nejsou křídla
Nechají mě nahého a svobodného
Teď bych chtěl uprchnout
Kdo mi pomůže?
Sám budu
Andělé nebeské
Už mi nepomáhají
Nikdy se nevzdám
Možná se můj anděl ztratí
Andělé nebeské
Teď mě stáhni do pekla
Nikdy se nevzdám, nikdy!
Budu chodit bez andělů
A budu osamělý
Jsem ztracen a hledám vaši pomoc
V mém světě tě nechci potřebovat
Ale vím, že jsi pro mě jediný
Mohla by mě zachránit jen tvá křídla
Od teď až na věky
Ukaž mi svou realitu
Tvůj otrok budu
Obejmi mě v tomto fialovém moři
A zvedni mě, chci uprchnout
Od teď až na věky
Ukaž mi svou realitu
Tvůj otrok budu
Vezmi mě za ruku, poletíme spolu
Vraťte se, abyste se narodili
Jen já chci žít věčně
Mimo tento svět

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com