TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • D
  • »
  • dreamaker – the eye of war

Interpret: dreamaker - Název: the eye of war 

Písňové texty a překlad: dreamaker - the eye of war Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od dreamaker! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno d od dreamaker a podívejte, jaké další písničky od dreamaker máme v našem archívu, např. the eye of war.

Původní

I am hidden
In my heart the fear
But I have to raise my head
I'm expecting
with my eyes full of tears
I need to see the death
Running through dead bodies
Always chasing the huge danger
To retain in my eye all this pain
All this horror on the floor
I am here because
Now I am the eye of war
In this war I'm a free prisoner
I'm waiting to find and to record
I can help you
But I'm not your salvation
I've to do my work
Day by day my sentiments
Vanish out of my soul
In this day I'm the only one
Maybe today I'll survive
Maybe I'll die...
In this madness
I'm a real victim
Sadness running through my veins
Open my lens
To record all your fear
I'll go out of this place

překlad

Jsem skrytý
V mém srdci strach
Ale musím zvednout hlavu
čekám
s očima plným slz
Potřebuji vidět smrt
Běh skrz mrtvá těla
Vždy pronásleduje obrovské nebezpečí
Zachovat v mém oku všechnu tu bolest
Celá ta hrůza na podlaze
Jsem tady, protože
Teď jsem oko války
V této válce jsem svobodným vězněm
Čekám, až najdu a nahraju
Můžu ti pomoci
Ale já nejsem tvoje spása
Musím dělat svou práci
Den za dnem moje city
Zmiz z mé duše
V tento den jsem jediný
Možná dnes přežiji
Možná zemřu ...
V tom šílenství
Jsem skutečná oběť
V žilách mi běžel smutek
Otevři můj objektiv
Zaznamenat veškerý váš strach
Půjdu z tohoto místa

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com