TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • D
  • »
  • dreamaker – so far away from home

Interpret: dreamaker - Název: so far away from home 

Písňové texty a překlad: dreamaker - so far away from home Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od dreamaker! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno d od dreamaker a podívejte, jaké další písničky od dreamaker máme v našem archívu, např. so far away from home.

Původní

Music: Albert Maroto
Lyrics: Elisa C.Martin
If I had it in my power...
If I could remain here...
Every minute, every hour
To leave knowing that I will return again
To return dreaming that I'll never go away
I'm a lost and scared hunter
But I chose this tortuous way
'Cause it's me and it's my life
I don't want to make mistakes
Your voice reminds me now that I'm alive
When you call me and say to me that all is fine
But now I miss the silence of the night
And the calmness of the sun
Sometimes I feel so far away from home
So far away from my life
Never felt this way before
Everytime I feel so far away from your love
Small things that become details
Now you have to let me go
Every second's like an hour
Every hour's like a day
I'll feel for the last time desire
And I'll turn and run away
If you think that I am strong
You are wrong!
'Cause I need my simple life
A piece of this world...

překlad

Hudba: Albert Maroto
Texty: Elisa C. Martin
Kdybych to měl ve své moci ...
Kdybych tu mohl zůstat ...
Každou minutu, každou hodinu
Odejít s vědomím, že se znovu vrátím
Vrátit se snění, že nikdy neodejdu
Jsem ztracený a vyděšený lovec
Ale zvolil jsem tento klikatý způsob
Protože jsem to já a je to můj život
Nechci dělat chyby
Tvůj hlas mi teď připomíná, že jsem naživu
Když mi zavoláš a řekneš mi, že je vše v pořádku
Ale teď mi chybí ticho noci
A klid slunce
Někdy se cítím tak daleko od domova
Tak daleko od mého života
Nikdy předtím jsem se tak necítil
Pokaždé se cítím tak daleko od tvé lásky
Malé věci, které se stávají detaily
Teď mě musíš nechat jít
Každá vteřina je jako hodina
Každá hodina je jako den
Cítím poslední touhu
A já se otočím a uteču
Pokud si myslíte, že jsem silný
Mýlíš se!
Protože potřebuji svůj jednoduchý život
Kousek tohoto světa ...

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com