TEXTPREKLAD.COM

Interpret: dreamaker - Název: perfect soul 

Písňové texty a překlad: dreamaker - perfect soul Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od dreamaker! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno d od dreamaker a podívejte, jaké další písničky od dreamaker máme v našem archívu, např. perfect soul.

Původní

Lyrics: Elisa C.Martin
I've never sighed before the dusk
But I was there with you
With my heart waiting for your last command
I'm so afraid, I don't know what to do
I'll tremble as I speak
If you think that I am weak
Your words can't be denied
The truth will be your key
You back down, you want to change
But your blows feeds the fire with
The passion you can show
Yes, I know that I'm not a perfect soul
But I'm going to try
Have the force and am alive
You don't try to be a perfect girl
The shadow's coming back
And you will be to die
I have my dreams, I still can't turn away
I am myself and that is more that what I was
Mercy is over!
I know your name, your name is mine
You think that you don't belong to any one
But your imperfect soul has always been mine

překlad

Texty: Elisa C. Martin
Před soumrakem jsem nikdy nevzdechl
Ale byl jsem tam s tebou
Se srdcem čekajícím na tvůj poslední příkaz
Bojím se, že nevím, co mám dělat
Při mluvení se budu třást
Pokud si myslíte, že jsem slabý
Vaše slova nelze popřít
Pravda bude vaším klíčem
Stáhnete se dolů, chcete se změnit
Ale tvé rány krmí oheň
Vášeň, kterou můžete ukázat
Ano, vím, že nejsem dokonalá duše
Ale zkusím to
Mějte sílu a jsem naživu
Nesnažíš se být dokonalá holka
Stín se vrací
A budeš umírat
Mám své sny, stále se nemohu odvrátit
Jsem sám sebou a tím víc jsem byl
Milosrdenství skončilo!
Znám vaše jméno, vaše jméno je moje
Myslíte si, že k nikomu nepatříte
Ale tvá nedokonalá duše byla vždy moje

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com