TEXTPREKLAD.COM

Interpret: dreamaker - Název: over the edge 

Písňové texty a překlad: dreamaker - over the edge Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od dreamaker! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno d od dreamaker a podívejte, jaké další písničky od dreamaker máme v našem archívu, např. over the edge.

Původní

Music: Albert Maroto
Lyrics: Elisa C.Martin
Are you calling me?
I want to begin again
I cannot believe it!
We don't need to talk
All so stupid, all so fake
And your life's an empty game
Do you grieve for me?
I would live and die for you
I cannot believe it!
That's my truth
Everything in you is a lie
I started to realize
Liar! Say it to me
What do you want today?
Dirty my life with your lies again?
I really know you more than yesterday
Take care 'cause you are over the edge
Why do you follow me?
I don't want to fight with you
I cannot believe it!
You don't say good bye
I gave everything for you
Only for a piece of truth
Can't return to your life!
You forget me now!
Wake up babe
Don't want to talk about this shit
Do you listen to me now?
You must feel shame to say all this shit
I don't want to run away
But I can't take it...

překlad

Hudba: Albert Maroto
Texty: Elisa C. Martin
Voláš mi?
Chci začít znovu
Nemůžu tomu uvěřit!
Nepotřebujeme mluvit
Všichni tak hloupí, všichni tak falešní
A váš život je prázdná hra
Truchlíš pro mě?
Pro tebe bych žil a zemřel
Nemůžu tomu uvěřit!
To je moje pravda
Všechno v tobě je lež
Začal jsem si uvědomovat
Lhář! Řekni mi to
Co chceš dnes?
Znečištění mého života tvými lžemi?
Opravdu tě znám víc než včera
Buďte opatrní, protože jste přes hranu
Proč mě následuješ?
Nechci s tebou bojovat
Nemůžu tomu uvěřit!
Neříkej sbohem
Dal jsem za tebe všechno
Jen pro kus pravdy
Nemůžeš se vrátit do svého života!
Zapomeň na mě hned!
Probuď se, zlato
Nechci o tomhle hovnu mluvit
Posloucháš mě teď?
Musíte cítit hanbu říci všechny ty sračky
Nechci utéct
Ale nemůžu to vzít ...

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com