TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • D
  • »
  • dreamaker – living in fear

Interpret: dreamaker - Název: living in fear 

Písňové texty a překlad: dreamaker - living in fear Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od dreamaker! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno d od dreamaker a podívejte, jaké další písničky od dreamaker máme v našem archívu, např. living in fear.

Původní

Music: Albert Maroto
Lyrics: Elisa C.Martin
I can't explain all my emotions
And I don't like to speak of myself
But I guess that is the way
The only way
To know what I want to say
Tell me now what you think about me
Tell me what are you seeing
Lie down by me, feel it with me
All my fears here you will see
I am afraid of my own mind
I'm scared but I'm alive
I will leave this life to die
Why do you call to say good-bye?
It's so easy for you to break my life...
I have to speak if I don't want to
And then you say that I am like ice
I am what I am, I'm tired and bored
But I will last on my own
'Cause I want to know...
I will simply tell you all the truth
My heart will see you through
Beating so near... Living in fear
Only needs to disappear...

překlad

Hudba: Albert Maroto
Texty: Elisa C. Martin
Nemohu vysvětlit všechny své emoce
A nerad o sobě mluvím
Ale myslím, že to je cesta
Jediná možnost
Vědět, co chci říct
Řekni mi, co si o mě myslíš
Řekni mi, co vidíš
Lehni si ke mně, cíti to se mnou
Všechny moje obavy zde uvidíte
Bojím se své mysli
Bojím se, ale jsem naživu
Nechám tento život zemřít
Proč voláš na rozloučenou?
Je tak snadné prolomit můj život ...
Musím mluvit, pokud nechci
A pak říkáš, že jsem jako led
Jsem tím, čím jsem, jsem unavený a znuděný
Ale vydržím sám
Protože chci vědět ...
Prostě vám řeknu celou pravdu
Moje srdce tě uvidí skrz
Bije tak blízko ... Žije ve strachu
Musí jen zmizet ...

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com