TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • D
  • »
  • dreamaker – innocent blood

Interpret: dreamaker - Název: innocent blood 

Písňové texty a překlad: dreamaker - innocent blood Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od dreamaker! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno d od dreamaker a podívejte, jaké další písničky od dreamaker máme v našem archívu, např. innocent blood.

Původní

Music: Albert Maroto, Jorge Sez, Elisa C. Martin
Lyrics: Elisa C.Martin
Come with me across the forest
I wish to see the terror in your eyes
You can beg and you can shout
But you know that nobody will help you
I'm breathing blood again
Will I wake up from this nightmare?
Please help me!
The pain is killing me
I won't survive
Look at me, you know my name
You had never imagined it
A human chill, a sweet deceit
I will drag you up to the limit
I feel your fist's strike
And the steel's tearing all my flesh
No mercy!
I only beg for death, I won't survive
Now wring the blood from your hands
No! you don't regret you love your life
You'll find another child
You're in my mind
Your smooth body must be mine
Breathing your breath
You'll be my slave all this night
"my lovely child I'm at your feet
take a look at me and tell me what you see
I'm just a friend but I wan't be more
My world's upside down and
I've got nothing else to lose
so I need to return to do it
to feel your fear, to smell your flesh
to drink your blood... blood"

překlad

Hudba: Albert Maroto, Jorge Sez, Elisa C. Martin
Texty: Elisa C. Martin
Pojď se mnou přes les
Chtěl bych vidět hrůzu ve vašich očích
Můžete prosit a můžete křičet
Ale víte, že vám nikdo nepomůže
Znovu dýchám krev
Probudím se z této noční můry?
Prosím pomozte mi!
Bolest mě zabíjí
Nepřežiju
Podívej se na mě, znáš mé jméno
Nikdy jste si to nepředstavovali
Lidský chlad, sladký podvod
Přetáhnu vás až k limitu
Cítím tvou pěst
A ocel trhá celé mé maso
Bez milosti!
Jen prosím o smrt, nepřežiju
Nyní vyždímejte krev z vašich rukou
Ne! nelituješ, že miluješ svůj život
Najdete další dítě
Jsi v mé mysli
Vaše hladké tělo musí být moje
Dýchám dech
Celou tu noc budeš mým otrokem
„mé milé dítě, jsem ti u nohou
podívej se na mě a řekni mi, co vidíš
Jsem jen přítel, ale nechci být víc
Můj svět je vzhůru nohama a
Už nemám co ztratit
takže se k tomu musím vrátit
cítit tvůj strach, cítit tvé tělo
pít svou krev ... krev "

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com