TEXTPREKLAD.COM

Interpret: dreamaker - Název: enemy 

Písňové texty a překlad: dreamaker - enemy Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od dreamaker! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno d od dreamaker a podívejte, jaké další písničky od dreamaker máme v našem archívu, např. enemy.

Původní

You! My nightmare
You! My black air
Without blame I was betrayed
I feel the rage
As a wild gale
Biting all my lanes
I'll tell you bye! With a hand
In my face a big smile
Revenge has begun...
A sea of hate surrounds me
You thrust a dagger on my back
From now on till the end of all times
You! my enemy
Enemy always be...
You don't cross my way because
You are my enemy
Hating your name
Scoring yourself
In your world of lies and shame
I have to fight
And to survive in this game

překlad

Vy! Moje noční můra
Vy! Můj černý vzduch
Bez viny jsem byl zrazen
Cítím vztek
Jako divoká vichřice
Kousání do všech mých pruhů
Řeknu ti sbohem! S rukou
V mém obličeji široký úsměv
Pomsta začala ...
Moře nenávisti mě obklopuje
Vrazil jsi mi na záda dýku
Od této chvíle až do konce všech dob
Vy! můj nepřítel
Nepřítel vždy ...
Nepřekročíš mi cestu, protože
Jsi můj nepřítel
Nenávidím tvé jméno
Bodování
Ve vašem světě lží a hanby
Musím bojovat
A přežít v této hře

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com