TEXTPREKLAD.COM

Interpret: dreamaker - Název: enclosed 

Písňové texty a překlad: dreamaker - enclosed Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od dreamaker! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno d od dreamaker a podívejte, jaké další písničky od dreamaker máme v našem archívu, např. enclosed.

Původní

Music:Albert Maroto
Lyrics: Elisa C.Martin
Shaded death, I feel you close to me
Drags me with the violence of the sea
Up to the deepest lonely ocean
Crushing my forgotten emotions
Out of here I'll be a stranger
I'll feel the bows of a sure danger
And I won't, won't think about death
There's no god. It's the end...
I wish I dreamt of you
I wish to feel you
I wanna touch you now!
I learnted to live in dreams
So close the pain I dream
My freedom will not hang
From your thorns... anymore!
A sweet sigh of your breath close to me forever
Today I can say that I'm frear than ever
Enclosed, enclosed, enclosed...
A tear in a corner of my eye
Witness of my sacrifice
I'm yearning to follow my silence
I'm falling in a soul of madness
It's time to leave this place far behind
I'll just remember all the good times

překlad

Hudba: Albert Maroto
Texty: Elisa C. Martin
Stínovaná smrt, cítím, že jsi blízko mě
Přitahuje mě mořské násilí
Až do nejhlubšího osamělého oceánu
Drcení mých zapomenutých emocí
Odtud budu cizinec
Cítím luky jistého nebezpečí
A nebudu, nebudu myslet na smrt
Žádný bůh neexistuje. Je to konec ...
Přál bych si, abych o tobě snil
Přeji si tě cítit
Chci se tě dotknout hned!
Naučil jsem se žít ve snech
Tak zavři bolest, kterou sním
Moje svoboda nebude viset
Z tvých trní ... už!
Sladký povzdech tvého dechu mi je navždy blízký
Dnes mohu říci, že se bojím víc než kdy jindy
Uzavřený, uzavřený, uzavřený ...
Slza v koutku oka
Svědek mé oběti
Toužím následovat své mlčení
Padám do duše šílenství
Je čas nechat toto místo daleko za sebou
Jen si vzpomenu na všechny dobré časy

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com