TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • D
  • »
  • dream street – it happens every time dance remix

Interpret: dream street - Název: it happens every time dance remix 

Písňové texty a překlad: dream street - it happens every time dance remix Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od dream street! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno d od dream street a podívejte, jaké další písničky od dream street máme v našem archívu, např. it happens every time dance remix.

Původní

Can you hear the music playing?
Can you feel the rhythm swaying?
This is the sound of dreams come true
And I can promise you that
You are the one and only
And I'm the lost and lonely
We are the perfect dream come true
And I can promise you that
I hear a silly love song in my heart
It happens every time when I see you
It happens every time when I think of you
It happens every time
Oh it's magic when we meet
Baby down on Dream Street
Let me take you by the hand and
Walk you down the Milky Way 'cause
You make me feel I'm so alive
Though I promise baby I
Hear a silly love song in my heart
It happens every time when I see you
It happens every time when I think of you
It happens every time
Oh it's magic when we meet
Baby down on Dream Street
It happens every time, baby
It happens everytime
Oh it's magic when we meet
Down on Dream Street
When I close my eyes
There are angels all around
Singing a love song
You know it happens every time...
When I **see** you
Oh it happens every time
Ooh-ooh-ooh...oh-oh-oh
It happens every time when I see you
It happens every time when I think of you
It happens every time
Oh it's magic when we meet
Baby down on Dream Street
It happens every time...(Baby, oh oh)
It happens every time
Oh it's magic when we meet
Down on Dream Street

překlad

Slyšíš hrát hudbu?
Cítíte kolísání rytmu?
To je zvuk splněných snů
A to vám mohu slíbit
Jste jediný
A já jsem ztracený a osamělý
Jsme dokonalým splněným snem
A to vám mohu slíbit
V srdci slyším hloupou milostnou píseň
Stává se to pokaždé, když tě vidím
Stává se to pokaždé, když na tebe myslím
Stává se to pokaždé
Je to kouzelné, když se setkáme
Dítě na Dream Street
Vezmu tě za ruku a
Projděte se po Mléčné dráze, protože
Dáváš mi pocit, že jsem tak živý
I když slibuji zlato já
Slyšte v mém srdci hloupou milostnou píseň
Stává se to pokaždé, když tě vidím
Stává se to pokaždé, když na tebe myslím
Stává se to pokaždé
Je to kouzelné, když se setkáme
Dítě na Dream Street
Stává se to pokaždé, zlato
Stává se to vždy
Je to kouzelné, když se setkáme
Dole na Dream Street
Když zavřu oči
Všude kolem jsou andělé
Zpívám milostnou píseň
Víte, že se to stane pokaždé ...
Když tě vidím
Ach, to se stane pokaždé
Ooh-ooh-ooh ... oh-oh-oh
Stává se to pokaždé, když tě vidím
Stává se to pokaždé, když na tebe myslím
Stává se to pokaždé
Je to kouzelné, když se setkáme
Dítě na Dream Street
Stává se to pokaždé ... (zlato, oh oh)
Stává se to pokaždé
Je to kouzelné, když se setkáme
Dole na Dream Street

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com