TEXTPREKLAD.COM

Interpret: dragon lord - Název: unholy void 

Písňové texty a překlad: dragon lord - unholy void Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od dragon lord! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno d od dragon lord a podívejte, jaké další písničky od dragon lord máme v našem archívu, např. unholy void.

Původní

Astrophysics tipped the scale
Dimensional fractal nightmare
Celestial mechanics signal cleared
To find out if there is life distant or near
Erase hypotheses quantum
Infinity frontier mission
Vortex behing the sun endeavors
Interstellar signal response
Into the lost
Unholy Void
Timeless and black (black)
Tragedy from a netherworld
Process galactic nebula
Draconian texture synthesis
Forces man to kneel his world
What's involved in
keeping balanced scales
All the stars hiding demigods
In the void axis expands
Universal death horizon
Lead: Smyth, Lead: Peterson
Displacement time travel engaged
The dawning of an astral inferno
Event horizon lost its way forever
Conquered by our own unknown
Estrange
Into the lost
Unholyvoid
Timeless and black

překlad

Astrofyzika naklonila měřítko
Dimenzionální fraktální noční můra
Signál nebeské mechaniky vymazán
Zjistit, zda je život vzdálený nebo blízký
Vymazat kvantové hypotézy
Infinity hraniční mise
Vortex směřující ke slunci se snaží
Odezva mezihvězdného signálu
Do ztracených
Unholy Void
Nadčasové a černé (černé)
Tragédie z podsvětí
Zpracujte galaktickou mlhovinu
Drakonická syntéza textur
Nutí člověka pokleknout na svůj svět
Co je součástí
udržování vyvážených vah
Všechny hvězdy skrývající polobohy
Osa prázdnoty se rozšiřuje
Univerzální horizont smrti
Vedení: Smyth, Vedení: Peterson
Zdvihový čas je zapojen
Úsvit astrálního pekla
Horizont událostí navždy ztratil cestu
Dobytý naší vlastní neznámou
Odcizit
Do ztracených
Unholyvoid
Nadčasové a černé

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com