TEXTPREKLAD.COM

Interpret: dragon lord - Název: rapture 

Písňové texty a překlad: dragon lord - rapture Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od dragon lord! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno d od dragon lord a podívejte, jaké další písničky od dragon lord máme v našem archívu, např. rapture.

Původní

Babylon fell
Maybe too soon
I did not notice her value
Until I looked into the storm
Why can't you see
When scrolls are drawn
Who will you die for?
Death angels fly across the threshold
Across these blazing shores
For Satan blight the sky
I am ancient
Blasphemous
Nothing left
Pray for war
Embracing evil
A prophecy of war
Dethrone the lord
The great deceiver carries light
Rapture
Join us
With demon swords collide
Black reign for the ages
Surging forth with might
We begin to slowly formulize
Rage on san redemptions
Now and ever after
Onward final battle
[Lead: Smyth]
And now you'll see
Why I was plotting forever
And as you kneel
Make sure my story gets written
End times forseen
No righteous martyr
My will be done
Empire destroyed!
Death angels scorch and burn the sky
Throughout his rigid vortex
Satan fantasized
Annihilated mist
Of utter nothingness
Pray for war
Just below
I'll break the sacred seal
Rapture

překlad

Babylon padl
Možná příliš brzy
Nevšiml jsem si její hodnoty
Dokud jsem se nepodíval do bouře
Proč nevidíš
Když jsou nakresleny svitky
Pro koho zemřeš?
Andělé smrti létají přes práh
Přes tyto plápolající břehy
Satan zatemňuje oblohu
Jsem starodávný
Rouhačský
Nic nezbylo
Modlete se za válku
Všeobjímající zlo
Proroctví války
Sesadit z trůnu pána
Velký podvodník nese světlo
Extáze
Připoj se k nám
Srazily se démonské meče
Černá vláda na věky
Prudce sílí
Začínáme pomalu formulovat
Vztek na san vykoupení
Teď a vždy
Další finální bitva
[Olovo: Smyth]
A teď uvidíte
Proč jsem navždy plánoval
A jak klečíte
Ujistěte se, že je můj příběh napsán
Předpokládané časy ukončení
Žádný spravedlivý mučedník
Moje vůle bude hotová
Impérium zničeno!
Andělé smrti spálí a spálí oblohu
Skrz jeho tuhý vír
Satan fantazíroval
Zničená mlha
Naprosté nicoty
Modlete se za válku
Přímo pod
Zlomím posvátnou pečeť
Extáze

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com