TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • D
  • »
  • dragon lord – judgement failed

Interpret: dragon lord - Název: judgement failed 

Písňové texty a překlad: dragon lord - judgement failed Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od dragon lord! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno d od dragon lord a podívejte, jaké další písničky od dragon lord máme v našem archívu, např. judgement failed.

Původní

White lights defiled
Black shapes and horns
By my command, unleash the storm
Raising and forming alive
'Til delights get lost
In the sounds and power from hell
Blood of the damned
Invokes the scorned
Their helpless eyes just watching you
Drive home thy horn
Raising a prophecy of chaos and pain
That burst forth from flames to serve
What seemed metaphysical
But a faith that values darkned souls
Knows not that ways of man
Overlord
Give praise to primal laws
Bound by crimson, bound by swords
Awaiting one last kiss
From unknown
Which way should the blood flow
Through the heart or out a hole
Asks the man about to become
Immortal
[Lead Jam: Peterson, Smyth]
Judging me, judging God, judging you
Judging me, judging you, judgmental
Judgement failed

překlad

Bílá světla se pošpinila
Černé tvary a rohy
Na můj příkaz rozpoutejte bouři
Zvyšování a formování naživu
„Až se potěšení ztratí
Ve zvucích a síle z pekla
Krev zatracených
Vyvolá opovržení
Jejich bezmocné oči tě jen sledují
Odjeď domů tvým rohem
Zvyšování proroctví o chaosu a bolesti
To vyšlehlo z plamenů, aby sloužilo
Co se zdálo metafyzické
Ale víra, která si váží zatemněných duší
Nezná takové způsoby člověka
Vládce
Chvalte prvotní zákony
Spoután karmínově, spoután meči
Čeká na poslední polibek
Z neznámého
Jakým způsobem by měla krev téct
Srdcem nebo dírou
Požádá muže, aby se stal
Nesmrtelný
[Lead Jam: Peterson, Smyth]
Soudí mě, soudí Boha, soudí vás
Soudím mě, soudím tě, soudný
Rozsudek selhal

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com