TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • +
  • »
  • double trouble – tightrope

Interpret: double trouble - Název: tightrope 

Písňové texty a překlad: double trouble - tightrope Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od double trouble! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno od double trouble a podívejte, jaké další písničky od double trouble máme v našem archívu, např. tightrope.

Původní

Runnin' through this business of life
Raisin' sand if I'm needed to.
Ain't so funny when things ain't feelin' right.
Then daddy's hand helps to see me through.
Sweet as sugar, love won't wash away.
Rain or shine, it's always here to stay.
All these years you and I've spent together.
All this, we just couldn't stand the weather.
Like a train that stops at every station,
We all deal with trials and tribulations.
Fear hangs the fellow that ties up his years.
Entangled in yellow and cries all his tears.
Changes come before we can grow.
Learn to see them before we're too old.
Don't just take me for tryin' to be heavy.
Understand, it's time to get ready for the storm.

překlad

Projíždíme tímto obchodem života
Rozbíjí se písek, pokud to bude potřeba.
Není to tak legrační, když se věci necítí dobře.
Pak mě tatínkova ruka pomáhá vidět skrz.
Sladká jako cukr, láska se nesmyje.
Déšť nebo lesk, vždy tu zůstane.
Celé ty roky jsme spolu strávili.
To vše, prostě jsme nevydrželi počasí.
Jako vlak, který zastaví na každé stanici,
Všichni se zabýváme zkouškami a souženími.
Strach oběsí chlapa, který spojuje jeho roky.
Zapletený do žluté a pláče všechny své slzy.
Než můžeme růst, přicházejí změny.
Naučte se je vidět, než budeme příliš staří.
Neber mě jen proto, že se snažím být těžký.
Pochopte, že je čas se připravit na bouři.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com