TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • D
  • »
  • donna leonhart – ding dong! the witch is dead

Interpret: donna leonhart - Název: ding dong! the witch is dead 

Písňové texty a překlad: donna leonhart - ding dong! the witch is dead Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od donna leonhart! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno d od donna leonhart a podívejte, jaké další písničky od donna leonhart máme v našem archívu, např. ding dong! the witch is dead.

Původní

Once there was a wicked witch in the lovely land of Oz

And a wickeder, wickeder, wickeder witch there never, never was

She filled the folks in Munchkin land with terror and with dread

'Till one fine day from Kansas way a cyclone caught a house

That brought the wicked, wicked witch her doom

As she was flying on her broom

For the house fell on her head and the coroner pronounced her dead

And thru the town the joyous news was spread

Ding-dong, the witch is dead! Which old witch? The wicked witch

Ding-dong, the wicked witch is dead

Wake up, you sleepy head, rub your eyes, get out of bed

Wake up, the wicked witch is dead!

She's gone where the goblins go below, below, below, yo ho

Let's open up and sing, and ring the bells out

Ding-dong! the merry-o sing it high, sing it low

Let them know the wicked witch is dead

Ding-dong, the witch is dead! Which old witch? The wicked witch

Ding-dong, the wicked witch is dead

Wake up, you sleepy head, rub your eyes, get out of bed

Wake up, the wicked witch is dead!

She's gone where the goblins go below, below, below, yo ho

Let's open up and sing, and ring the bells out

Ding-dong! the merry-o sing it high, sing it low

Let them know the wicked witch is dead

překlad

V krásné zemi Oz žila jednou jedna zlá čarodějnice.

A zlejší, zlejší, zlejší čarodějnice nikdy, nikdy nebyla.

Ta naplnila lidi v zemi Munchkinů hrůzou a strachem.

Až jednoho krásného dne z Kansasu cyklón zachytil dům.

který přinesl zlé, zlé čarodějnici její zkázu.

když letěla na svém koštěti

Dům jí spadl na hlavu a koroner ji prohlásil za mrtvou.

A po městě se roznesla radostná zpráva.

Bim bam, čarodějnice je mrtvá! Která čarodějnice? Ta zlá čarodějnice.

Ding-dong, zlá čarodějnice je mrtvá.

Probuď se, ty ospalče, protři si oči, vstaň z postele.

Vstávej, zlá čarodějnice je mrtvá!

Odešla tam, kam chodí skřítci, dolů, dolů, dolů, johoho.

Otevřeme a zazpíváme si, a zvonky venku zazvoníme.

Ding-dong! veselé zpívej vysoko, zpívej nízko

Ať vědí, že zlá čarodějnice je mrtvá.

Ding-dong, čarodějnice je mrtvá! Která stará čarodějnice? Ta zlá čarodějnice

Ding-dong, zlá čarodějnice je mrtvá.

Probuď se, ty ospalče, protři si oči, vstaň z postele.

Vstávej, zlá čarodějnice je mrtvá!

Odešla tam, kam chodí skřítci, dolů, dolů, dolů, johoho.

Otevřeme a zazpíváme si, a zvonky venku zazvoníme.

Ding-dong! veselé zpívej vysoko, zpívej nízko

Ať vědí, že zlá čarodějnice je mrtvá.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

© 2021 - Textpreklad.com