TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • D
  • »
  • dog is dead – two devils dog is dead

Interpret: dog is dead - Název: two devils dog is dead 

Písňové texty a překlad: dog is dead - two devils dog is dead Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od dog is dead! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno d od dog is dead a podívejte, jaké další písničky od dog is dead máme v našem archívu, např. two devils dog is dead.

Původní

I knew this one young girl who'd tell the trees and the grass,
to read us all their favorite stories
'till we'd kiss and we'd laugh,
and we'd write to the devil, tell him he's a bad influence,
'cos it's not worth playing God when you're the story in the making,
(Love x2)
Tiptoe through the crowd and tiny faces I can't bear,
'till I tripped and found your body at the bottom of the stairs.
I took you to the hospital where you didn't seem to care
You just smiled and asked the time
Because its the story in the making.
(Love Oooooh ooooh, Oooooh, oooh, Ooooooh ooooh, Oooooh ooooh....)
And it just wasn't right and you got sick and I got scared
I'd have had something to say if I had only been prepared
And the girl just left me shaking in the corners of my room
While your face is changing colour, it's the story in the making.
(Ooh ooh ooh oh, Ooh ooh ooh ooh oh, Ooh ooh ooh oh, Ooh ooh ooh ooh oh, Ooh ooh ooh oh, Ooh ooh ooh ooh oh)
Lately I've been down 'cos there's a beast under the bed.
And there's always something crawling between my feet and in my head.
I take a long walk to the hospital, but I couldn't stand the smell,
'cos your always changing color,
the decrease in your health.
Now I'm trapped between two devils, shiny teeth, and shiny hair,
there's an honest love to find somewhere.
If we don't stop now we'll be dead by summer.
Oooooh.... you tell me there's a reason... Why our love's collapsed.
Oooooh.... We're tiny little creatures..... In a canister...
Oooooh.... You tell me there's a reason.... That our love collapsed.
You tell me there's a reason.... That our love collapsed....
It's just a feeling... But I'm into that.

překlad

Znal jsem tuto mladou dívku, která řekla stromům a trávě,
aby nám přečetli všechny jejich oblíbené příběhy
‚dokud bychom se nepolíbili a nezasmáli jsme
a napsali bychom ďáblovi a řekli mu, že má špatný vliv,
protože nestojí za to hrát na Boha, když jsi příběh,
(Láska x2)
Špičky v davu a drobné tváře, které nesnesu,
„dokud jsem nezakopl a nenašel jsem tvé tělo na dně schodů.
Vzal jsem tě do nemocnice, kde se ti to zdálo jedno
Jen jste se usmál a zeptal se na čas
Protože jeho příběh je ve tvorbě.
(Láska Oooooh ooooh, Oooooh, oooh, Ooooooh ooooh, Oooooh ooooh ....)
A prostě to nebylo správné a vy jste onemocněli a já jsem se bál
Kdybych byl jen připraven, měl bych co říct
A ta dívka mě nechala třást se v rozích mého pokoje
Zatímco váš obličej mění barvu, je to příběh, který se tvoří.
(Ooh ooh ooh oh, Ooh ooh ooh ooh oh, Ooh ooh ooh oh, Ooh ooh ooh ooh oh, Ooh ooh ooh oh, Ooh ooh ooh ooh oh)
V poslední době jsem byl dole, protože pod postelí je zvíře.
A vždycky mi něco lezlo mezi nohama a v hlavě.
Jdu na dlouhou procházku do nemocnice, ale vůni jsem nevydržel,
protože tvoje stále se měnící barva,
zhoršení vašeho zdraví.
Teď jsem uvězněn mezi dvěma ďábly, lesklými zuby a lesklými vlasy,
někde je upřímná láska.
Pokud se nyní nezastavíme, budeme v létě mrtví.
Oooo .... řekni mi, že je důvod ... Proč se naše láska zhroutila.
Oooo .... Jsme maličká stvoření ..... V kanystru ...
Oooo .... Řekni mi, že je důvod ... že se naše láska zhroutila.
Řekni mi, že existuje důvod ... že se naše láska zhroutila ...
Je to jen pocit ... Ale do toho jsem.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com