TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • D
  • »
  • doctor butcher – the chair

Interpret: doctor butcher - Název: the chair 

Písňové texty a překlad: doctor butcher - the chair Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od doctor butcher! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno d od doctor butcher a podívejte, jaké další písničky od doctor butcher máme v našem archívu, např. the chair.

Původní

Face your dying day, final judgement is passed today
In your cell, cold sweats, no remorse no regrets
For the crimes he'd commit, violent passions reliving it
Every breath that was heard was the victim's final word
Another life just passing by, what's on the mind when the convict fries
Trapped in your cell, but it's really a living hell
Final hour it begins, soul crawling under your skin
There's a priest at the door, who could ask for any more
Speaks your last - Last rights, now you're gone just like the light
There's nowhere for you to run
Living under the gun, praying to god
[Chorus]
Another life just passing by
What's on the mind when the convict fries ?
Such a lovely way to die
Christ comes to call, now's your time to take your fall
Start your walk to the chair, hell awaits - You soon be there
Never mind what you see, it's just an offering to thee
Tape your eyes - No sight, now your gone just like the light
There's nowhere for you to run
Living under the gun
[Chorus]
I reflect on the chairs of my past
How this one it will be the last
Father, son, holy ghost
Condemn me to hell, where I will roast
Church pew, school desk, waiting rooms, I confess
Complications that arise from attempted suicide
So I start a killing spree that led me to this destiny
No one's left who really cares as I fry in the chair

překlad

Čelte svému umírajícímu dni, dnes je vynesen konečný soud
Ve vaší cele studený pot, žádná lítost, žádná lítost
Za zločiny, kterých se dopustil, ho znovu probudily násilné vášně
Každý dech, který byl slyšet, bylo posledním slovem oběti
Další život, který právě míjí, na co myslí, když se odsouzený smaží
Uvězněn ve vaší cele, ale je to opravdu živé peklo
Poslední hodina začíná, duše se vám plazila pod kůži
U dveří je kněz, který by mohl požádat o další
Mluví vaše poslední - Poslední práva, teď jste pryč jako světlo
Není kam utéct
Žijící pod zbraní, modlící se k Bohu
[Refrén]
Jiný život právě míjí
Na co myslí, když se odsouzený smaží?
Tak krásný způsob, jak zemřít
Kristus zavolá, teď je tvůj čas, abys padl
Začněte kráčet k židli, čeká peklo - brzy tam budete
Nezáleží na tom, co vidíš, je to jen nabídka tobě
Páska oči - žádný zrak, teď jsi pryč stejně jako světlo
Není kam utéct
Život pod zbraní
[Refrén]
Odrážím na židlích své minulosti
Jak tohle bude poslední
Otec, syn, svatý duch
Odsouďte mě do pekla, kde budu pražit
Kostelní lavice, školní lavice, čekárny, přiznávám
Komplikace vyplývající z pokusu o sebevraždu
Takže zahajuji smrtící řádění, které mě vedlo k tomuto osudu
Když se smažím na židli, nezůstal nikdo, kdo by se opravdu staral

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com