TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • D
  • »
  • doctor butcher – all for one none for all

Interpret: doctor butcher - Název: all for one none for all 

Písňové texty a překlad: doctor butcher - all for one none for all Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od doctor butcher! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno d od doctor butcher a podívejte, jaké další písničky od doctor butcher máme v našem archívu, např. all for one none for all.

Původní

All For One, None For All
It's every man for himself now
That's the way it's gonna be
A nation armed and ready
Civil war that's sure to be
In a future as things just keep going on
Young people dies in the future for children
[Chorus]
All for one, none for all
All for one, none for all - No none at all
It's a world of confusion
Got to look out for number one
If you don't no one else will
Leaves you under the gun
Alone you stand, a shadow by your side
On your face I can see the misfortune

překlad

Vše za jednoho, nikdo za všechny
Je to teď každý pro sebe
Tak to bude
Národ ozbrojený a připravený
Občanská válka to určitě bude
V budoucnosti, jak to bude dál pokračovat
Mladí lidé v budoucnosti zemřou pro děti
[Refrén]
Všichni za jednoho, nikdo za všechny
Všichni za jednoho, nikdo za všechny - vůbec žádný
Je to svět zmatků
Musím dávat pozor na číslo jedna
Pokud ne, nikdo jiný nebude
Nechá vás pod zbraní
Sám stojíš, stín po tvém boku
Na tvé tváři vidím neštěstí

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com