TEXTPREKLAD.COM

Interpret: djustin - Název: stars 

Písňové texty a překlad: djustin - stars Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od djustin! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno d od djustin a podívejte, jaké další písničky od djustin máme v našem archívu, např. stars.

Původní

I follow your coat through town
Counting your steps
Know your path
Imagine your thoughts, your voice
Drawn by the force that you cast
We'll meet tonight if the stars align
We'll choose our fate
I'll follow you, follow you
Until I know you by heart
I see you ahead walking slow
Is this a sign?
Should we connect?
I may catch your eye if you let me
Compelled by a force
I take my chance
We'll meet tonight if the stars align
We'll choose our fate
I'll follow you, follow you
Until I know you by heart

překlad

Sleduji tvůj kabát městem
Počítám vaše kroky
Poznej svoji cestu
Představte si své myšlenky, svůj hlas
Tažen silou, kterou sesíláte
Setkáme se dnes večer, pokud se hvězdy vyrovnají
Vybereme si svůj osud
Budu tě následovat, následovat tě
Dokud tě neznám nazpaměť
Vidím tě vpřed pomalu kráčet
Je to znamení?
Měli bychom se připojit?
Možná mě zaujmete, pokud mi to dovolíte
Přinucen silou
Beru svou šanci
Setkáme se dnes večer, pokud se hvězdy vyrovnají
Vybereme si svůj osud
Budu tě následovat, následovat tě
Dokud tě neznám nazpaměť

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com