TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • D
  • »
  • dj tiesto – dominic plaza sounds rushing

Interpret: dj tiesto - Název: dominic plaza sounds rushing 

Písňové texty a překlad: dj tiesto - dominic plaza sounds rushing Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od dj tiesto! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno d od dj tiesto a podívejte, jaké další písničky od dj tiesto máme v našem archívu, např. dominic plaza sounds rushing.

Původní

Shammy [unverified] cleaning all the windows

Singing songs about Edith Piaf's soul

And I hear blue strains of no regredior

Across the street from Cathedral Notre Dame

Meanwhile back in San Francisco

We're trying hard to make this whole thing blend

As we sit upon this jagged

Storey block, with you my friend

And it's a long way to Buffalo

It's a long way to Belfast city too

And I'm hoping the choice won't blow the hoist

'Cos this town, they bit off more than they can chew

As we gaze out on, as we gaze out on

As we gaze out on, as we gaze out on

Saint Dominic's preview, Saint Dominic's preview

Saint Dominic's preview

All the orange boxes are scattered

We get to Safeway's supermarket in the rain

And everybody feels so determined

Not to feel anyone else's pain

You know that no one's making no commitments

To anybody but themselves

Hidin' behind closed doorways

Tryin' to get outside, outside of empty shells

And for every cross-cuttin' country corner

For every Hank Williams railroad train that cried

And all the chains, badges, flags and emblems

And every strain on every brain and every eye [unverified]

As we gaze out on, as we gaze out on

As we gaze out on, as we gaze out on

Saint Dominic's preview, Saint Dominic's preview

Saint Dominic's preview

And the restaurant tables are completely covered

The record company has paid out for the wine

You got everything in the world you ever wanted

Right about now your face should wear a smile

That's the way it all should happen

When you're in, when you're in the state you're in

You've got your pen and notebook ready

I think it's about time, time for us to begin

And we're over in a 52nd Street apartment

Socializing with the whino few

Just to be hip and get wet with the jet set

But they're flying too high to see my point of view

As we gaze out on, as we gaze out on

As we gaze out on, as we gaze out on

Saint Dominic's preview, Saint Dominic's preview

Saint Dominic's preview

See them freedom marching

Out on the street, freedom marching

Saint Dominic's preview

překlad

Shammy [neověřeno] mytí všech oken

Zpívání písní o duši Edith Piaf

A já slyším modré kmeny no regredior

Přes ulici od katedrály Notre Dame

Mezitím zpátky v San Franciscu

Snažíme se, aby se to všechno spojilo.

Když sedíme na tomhle rozeklaném

s tebou, můj příteli

A do Buffala je to ještě daleko.

A do Belfastu je to taky dlouhá cesta.

A já doufám, že volba nezničí kladkostroj.

Protože tohle město si ukouslo víc, než dokáže rozkousat.

Jak se díváme ven, jak se díváme ven

Jak se díváme ven, jak se díváme ven.

Náhled na svatého Dominika, náhled na svatého Dominika

Saint Dominic's preview

Všechny oranžové krabice jsou roztroušené

V dešti se dostáváme do supermarketu Safeway

A všichni se cítí tak odhodlaní

Necítit bolest nikoho jiného

Víš, že nikdo se k ničemu nezavazuje.

nikomu jinému než sobě

Schovávají se za zavřenými dveřmi

Snaží se dostat ven, mimo prázdné skořápky.

A na každém rohu země, který se protne.

Za každý vlak Hanka Williamse, který plakal

A všechny řetězy, odznaky, vlajky a emblémy

A každý nápor na každý mozek a každé oko [neověřeno]

Jak se díváme ven, jak se díváme ven

Jak se díváme ven, jak se díváme ven

Saint Dominic's preview, Saint Dominic's preview

Saint Dominic's preview

A stoly v restauraci jsou zcela pokryté

nahrávací společnost zaplatila za víno

Máš všechno na světě, co sis kdy přál

Právě teď by se ti měl na tváři objevit úsměv

Tak by to mělo být

Když jsi v, když jsi ve stavu, v jakém jsi

Máš připravené pero a zápisník

Myslím, že je nejvyšší čas, čas, abychom začali

A my jsme skončili v bytě na 52. ulici

Společensky se stýkáme s těmi, co mají málo peněz

Just to be hip and get wet with the jet set

Ale oni létají příliš vysoko, než aby viděli můj úhel pohledu.

Jak se díváme ven, jak se díváme ven.

Jak se díváme ven, jak se díváme ven.

Saint Dominic's preview, Saint Dominic's preview

Saint Dominic's preview

Vidět je pochodovat svobodu

Venku na ulici, svoboda pochoduje

Saint Dominic's preview

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

© 2021 - Textpreklad.com