TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • D
  • »
  • dj mathematic – it s your life

Interpret: dj mathematic - Název: it s your life 

Písňové texty a překlad: dj mathematic - it s your life Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od dj mathematic! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno d od dj mathematic a podívejte, jaké další písničky od dj mathematic máme v našem archívu, např. it s your life.

Původní

VERSE 1 (Sung by Sonny Court)
8, noon, 9 to 5
From Monday to Friday
What a life like I'm living in jail
I'm one frustrated worker for sale
It's not all right
My girl left me yesterday
Feelin' like my life is a fail
All hands up if you feel the same (yeah)
Put your hands up in the air tonight
If you're tired of hearing "It's gon' be all right"
Put them way up in the air tonight
Everybody scream and shout like...
CHORUS 2x
It's Your Li - i - ife
It's Your Li - i - ife
It's Your My Li - i - ife
So my dreams don't crash I need more cash
It's Your Li - i - ife
It's Your Li - i - ife
It's Your Li - i - ife
Girl slow, don't count my doe
VERSE 2 (Sung by Sonny Court)
Who knows, when, why
I don't feel so good today
But I got all those bills in the mail
So I'm up in here bustin' my tail
It's not all right
My boss didn't come in today
I'm the one left taking the blame
Still no extra checks in my name
(Sung in French by Izzby Diamon)
" Si tu es là c'est pour danser si tu es là c'est pour bouger (mamma)
ce soir on va tous casser , on va tous faire casser
si tu es là c'est pour danser si tu es là c'est pour bouger
pas la peine pas la peine de douter
vas y DJ met le son parce que c'est la Guerre Guerre Guerre c'est la Guerre Guerre Guerre oui c'est la Guerre Guerre Guerre , tous le monde les bouteilles en l'air parce que c'est la Guerre c'est la Guerre oui c'est la guerre c'est la guerre oui c'est la guerre guerre guerre ... aaah Diamon' "
(English translation for Izzby Diamon's lyrics)
" if you're there is to dance if you're there is to move (mamma)
Tonight we will all break, we'll all be broken
if you're there is to dance if you're there is to move
not worth not worth doubt
DJ puts go there because it is his War War War War yes it is the War War War War is war, everyone bottles in the air because that is the war that is yes war is war is war is war so war war Diamon ... aaah ' Diamon "

překlad

VERZE 1 (zpívá Sonny Court)
8, poledne, 9 až 5
Od pondělí do pátku
Jaký život žiju ve vězení
Jsem jeden frustrovaný pracovník na prodej
Není to v pořádku
Moje dívka mě včera opustila
Cítím se, jako by můj život selhal
Všechny ruce vzhůru, pokud se cítíte stejně (jo)
Dnes večer dejte ruce do vzduchu
Pokud vás už unavuje poslouchat „Bude to v pořádku“
Dejte je dnes večer do vzduchu
Všichni křičí a křičí jako ...
KORUS 2x
Je to vaše Li - i - ife
Je to vaše Li - i - ife
Je to vaše My Li - i - ife
Aby mé sny nezhasly, potřebuji více peněz
Je to vaše Li - i - ife
Je to vaše Li - i - ife
Je to vaše Li - i - ife
Dívka pomalu, nepočítám moji laň
VERSE 2 (zpívá Sonny Court)
Kdo ví, kdy, proč
Dnes se necítím tak dobře
Ale všechny ty účty jsem dostal poštou
Takže jsem tady nahoře a bičuji si ocas
Není to v pořádku
Můj šéf dnes nepřišel
Jsem ten, kdo nese vinu
Stále žádné další kontroly na mé jméno
(Zpíváno ve francouzštině Izzby Diamon)
„Si tu es lècest pour danser si tu es lècest pour bouger (mamma)
ce soir na va tous casser, na va tous faire casser
si tu es l'c'est nalít danser si tu es l'c'est nalije bouger
pas la peine pas la peine de douter
vas y DJ setkal se se synem parce que c'est la Guerre Guerre Guerre c'est la Guerre Guerre Guerre oui c'est la Guerre Guerre Guerre, tous le monde les bouteilles en l'air parce que c'est la Guerre c'est La Guerre Oui C'est La Guerre C'est La Guerre Oui C'est La Guerre Guerre Guerre ... aaah Diamon '"
(Anglický překlad pro texty Izzby Diamona)
„pokud jsi tam, abys tančil, pokud jsi tam, abys se pohyboval (mamma)
Dnes večer se všichni zlomíme, budeme všichni zlomení
pokud jste tam, chcete tančit, pokud jste tam, abyste se pohybovali
nestojí za nestojí za to pochybovat
DJ jde tam, protože to je jeho válka válka válka válka ano to je válka válka válka válka je válka, každý lahví ve vzduchu, protože to je válka, která je ano aaah 'Diamon "

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com