TEXTPREKLAD.COM

Interpret: dj jazzy jeff - Název: we are 

Písňové texty a překlad: dj jazzy jeff - we are Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od dj jazzy jeff! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno d od dj jazzy jeff a podívejte, jaké další písničky od dj jazzy jeff máme v našem archívu, např. we are.

Původní

Yo, just feeling the way that I do
Hope lives on, if not through me through song
I'm getting the long, take deep breaths and hold on
I write like I realize I could be gone
I'm here, is the true meaning of love clear?
If love is pain, is love really fair?
Is the meaning of life just to breed?
Is death losing all of your precious things?
Some think men don't cry, well, here's tears
Been told all these lives for these years
It's unclear why truth is untold
But hold fast and truth will unfold
I know but it's kinda hard to believe
That a whole generation will die over greed
And that most of our young will die overseas
But it all remains to go unseen
We are living for today not the past, trying to hold on
Cause the trouble won't last
We are showing that the roots run deep
And the hope won't cease 'cause everyday we believe
We will, hold on and hold out, put it together
And make it work somehow
This is, this for Malcolm and music
My story, my movement, never forgetting the children
Keep your head to the sky
The only way that you fail is if you never ever try
Where I come from, I'm there for you, care for you
You don't have to worry I'm gonna always be there for you
Doing what, laying the foundation 'cause we gonna make it
But it's gonna take dedication
And what and hope and love and peace
I hope one day you'll see and then you can join us
Listen if you love me say the words to me
I'm surrounded by so many things that hurt to me
You know you'll always come first to me
This is music, it ain't nothing but a verse to me
Remember after the pain there's sunshine
It's not in vain we all feel it sometimes
Stay strong, hold on, we gonna make good
Every member [Incomprehensible]
We are living for today not the past, trying to hold on
Cause the trouble won't last
We are showing that the roots run deep
And the hope won't cease 'cause everyday we believe
We will, hold on and hold out, put it together
And make it work somehow
This is, this for Malcolm and music
My story, my movement, never forgetting the children
This is for the mothers single handed
For all the ghettos way to dammit
Hey, the world, don't you panic
Let courage lead you right
Darkness is temporary
Even though the future's looking scary, yeah it is
The most I don't make mistakes
When your chosen us the light
I know we're a long way from home
On this land that they stole, took it all
Gave us drugs after gold
Incarceration to a fold
To raise the murder toll
What else, to divide communities
Do away with unity
Where the strength is human beings
We are living for today not the past, trying to hold on
Cause the trouble won't last
We are showing that the roots run deep
And the hope won't cease 'cause everyday we believe
We will, hold on and hold out, put it together
And make it work somehow
This is, this for Malcolm and music
My story, my movement, never forgetting the children
We are living for today not the past, trying to hold on
Cause the trouble won't last
We are showing that the roots run deep
And the hope won't cease 'cause everyday we believe
We will, hold on and hold out, put it together
And make it work somehow
This is, this for Malcolm and music
My story, my movement, never forgetting the children

překlad

Jo, prostě cítím to, co já
Naděje žije dál, pokud ne skrze mě prostřednictvím písně
Dostávám to dlouho, zhluboka se nadechuji a vydržím
Píšu, jako bych si uvědomil, že bych mohl být pryč
Jsem tady, je skutečný význam lásky jasný?
Pokud je láska bolest, je láska opravdu spravedlivá?
Je smysl života jen chovat?
Ztrácí smrt všechny vaše vzácné věci?
Někteří si myslí, že muži neplačou, no, tady jsou slzy
Bylo mi řečeno, všechny ty životy pro ty roky
Není jasné, proč je pravda nevyřčená
Ale držte se pevně a pravda se bude odvíjet
Vím, ale je docela těžké uvěřit
Že celá generace zemře nad chamtivostí
A že většina našich mladých zemře v zámoří
Ale všechno zbývá nevidět
Žijeme pro dnešek, ne pro minulost, snažíme se vydržet
Protože problém nebude trvat
Ukazujeme, že kořeny jsou hluboké
A naděje nepřestane, protože každý den věříme
Budeme to držet a vydržet, dát to dohromady
A aby to nějak fungovalo
To je, toto pro Malcolma a hudbu
Můj příběh, můj pohyb, nikdy nezapomínám na děti
Hlavu k nebi
Jediný způsob, jak selhat, je, pokud se o to nikdy nepokusíš
Odkud pocházím, jsem tu pro vás, starám se o vás
Nemusíte se bát, že tu pro vás budu vždy
Dělat co, položit základy, protože to zvládneme
Ale bude to vyžadovat odhodlání
A co a naděje a láska a mír
Doufám, že jednoho dne uvidíte a pak se k nám můžete přidat
Poslouchej, jestli mě miluješ, řekni mi slova
Jsem obklopen tolika věcmi, které mě bolí
Víš, pro mě budeš vždycky první
To je hudba, není to pro mě nic jiného než verš
Pamatujte, že po bolesti je slunce
Není to nadarmo, každý to někdy pociťujeme
Zůstaňte silní, vydržte, uděláme to dobře
Každý člen [nepochopitelný]
Žijeme pro dnešek, ne pro minulost, snažíme se vydržet
Protože problém nebude trvat
Ukazujeme, že kořeny jsou hluboké
A naděje nepřestane, protože každý den věříme
Budeme to držet a vydržet, dát to dohromady
A aby to nějak fungovalo
To je, toto pro Malcolma a hudbu
Můj příběh, můj pohyb, nikdy nezapomínám na děti
To je pro matky jednou rukou
Pro všechna ta ghetta, zatraceně
Hej, svět, nepanikařte
Nechť vás odvaha povede správně
Tma je dočasná
I když budoucnost vypadá strašidelně, ano je
Nejvíc nedělám chyby
Když si nás vybral světlo
Vím, že jsme daleko od domova
Na této zemi, kterou ukradli, to všechno vzali
Dal nám drogy po zlatě
Uvěznění do záhybu
Zvýšit počet vražd
Co jiného, ​​rozdělit komunity
Zbavte se jednoty
Kde je síla lidských bytostí
Žijeme pro dnešek, ne pro minulost, snažíme se vydržet
Protože problém nebude trvat
Ukazujeme, že kořeny jsou hluboké
A naděje nepřestane, protože každý den věříme
Budeme to držet a vydržet, dát to dohromady
A aby to nějak fungovalo
To je, toto pro Malcolma a hudbu
Můj příběh, můj pohyb, nikdy nezapomínám na děti
Žijeme pro dnešek, ne pro minulost, snažíme se vydržet
Protože problém nebude trvat
Ukazujeme, že kořeny jsou hluboké
A naděje nepřestane, protože každý den věříme
Budeme to držet a vydržet, dát to dohromady
A aby to nějak fungovalo
To je, toto pro Malcolma a hudbu
Můj příběh, můj pohyb, nikdy nezapomínám na děti

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com