TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • D
  • »
  • dj jazzy jeff – fresh prince of bel air

Interpret: dj jazzy jeff - Název: fresh prince of bel air 

Písňové texty a překlad: dj jazzy jeff - fresh prince of bel air Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od dj jazzy jeff! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno d od dj jazzy jeff a podívejte, jaké další písničky od dj jazzy jeff máme v našem archívu, např. fresh prince of bel air.

Původní

Now, this is a story all about how
My life got flipped-turned upside down
And I'd like to take a minute
Just sit right there
I'll tell you how I became the prince of a town called Bel Air
In west Philadelphia born and raised
On the playground was where I spent most of my days
Chillin' out maxin' relaxin' all cool
And all shootin some b-ball outside of the school
When a couple of guys who were up to no good
Started making trouble in my neighborhood
I got in one little fight and my mom got scared
She said 'You're movin' with your auntie and uncle in Bel Air'
I begged and pleaded with her day after day
But she packed my suit case and sent me on my way
She gave me a kiss and then she gave me my ticket.
I put my Walkman on and said, 'I might as well kick it'.
First class, yo this is bad
Drinking orange juice out of a champagne glass.
Is this what the people of Bel-Air living like?
Hmm this might be alright.
But wait I hear they're prissy, bourgeois, all that
Is this the type of place that they just send this cool cat?
I don't think so
I'll see when I get there
I hope they're prepared for the prince of Bel-Air
Well, the plane landed and when I came out
There was a dude who looked like a cop standing there with my name out
I ain't trying to get arrested yet
I just got here
I sprang with the quickness like lightning, disappeared
I whistled for a cab and when it came near
The license plate said fresh and it had dice in the mirror
If anything I could say that this cab was rare
But I thought 'Nah, forget it' - 'Yo, homes to Bel Air'
I pulled up to the house about seven or eigth
And I yelled to the cabbie 'Yo homes smell ya later'
I looked at my kingdom
I was finally there
To sit on my throne as the Prince of Bel Air

překlad

Toto je příběh o tom, jak
Můj život se obrátil vzhůru nohama
A rád bych si vzal minutu
Jen se tam posaďte
Řeknu vám, jak jsem se stal princem města zvaného Bel Air
V západní Philadelphii se narodil a vyrůstal
Většinu dní jsem trávil na hřišti
Chillin 'out maxin' relaxin 'all cool
A všichni střílí nějaký b-míč mimo školu
Když pár kluků, kteří byli k ničemu
Začal dělat problémy v mém sousedství
Dostal jsem se do jedné malé bitvy a moje matka se vyděsila
Řekla: „Pohybuješ se se svou tetou a strýcem v Bel Air“
Prosil jsem a prosil ji den co den
Ale zabalila můj kufřík a poslala mě na cestu
Políbila mě a poté mi dala lístek.
Oblékl jsem si Walkman a řekl: „Mohl bych to také nakopat“.
První třída, to je špatné
Pít pomerančový džus ze šampaňského.
Je to to, jak žijí lidé z Bel-Air?
Hmm, to by mohlo být v pořádku.
Ale počkejte, slyším, že jsou prissy, buržoazní, to všechno
Je to ten typ místa, kam právě posílají tuto cool kočku?
Nemyslím si to
Uvidím, až se tam dostanu
Doufám, že jsou připraveni na prince Bel-Air
No, letadlo přistálo a když jsem vyšel ven
Stál tam frajer, který vypadal jako policajt s mým jménem venku
Ještě se nepokouším zatknout
zrovna jsem dorazil
Vyskočil jsem rychlostí, jako blesk, zmizel
Pískal jsem na taxík a když se přiblížil
Poznávací značka řekla čerstvě a v zrcadle měla kostky
Pokud vůbec, mohl bych říci, že tato kabina byla vzácná
Ale myslel jsem si: „Ne, zapomeň na to“ - „Jo, domů na Bel Air“
Zastavil jsem k domu asi sedm nebo osmý
A křičel jsem na taxikáře: „Yo homes, ya later ya later“
Podíval jsem se na své království
Konečně jsem tam byl
Sedět na mém trůnu jako princ Bel Air

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com