TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • D
  • »
  • dj jazzy jeff – for da love of da game

Interpret: dj jazzy jeff - Název: for da love of da game 

Písňové texty a překlad: dj jazzy jeff - for da love of da game Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od dj jazzy jeff! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno d od dj jazzy jeff a podívejte, jaké další písničky od dj jazzy jeff máme v našem archívu, např. for da love of da game.

Původní

I got love for the game that's why I'm rhyming always stay in the booth
Never lying to the people always telling the truth
I feel the bass in my chest give power to songs
Girl ripping when I'm home about the hours I'm gone
I can't help it the studio where Paul be at
Tried to walk away from it but it called me back
Forget my pride shit I even quit my job
For the one that I love to work music
Recognized by my art that I spill in my game
Pour my heart on the track and have you feeling my pain
Seen a lot of hard times on the way to success
When I'm mad writing a rhyme is my way to express
Lay back and fall deep in a verse
If I was out in the street yo I probably lay a sleep in a hearse
There's nothing like when you on a mic tearing a track
Then you come from out the booth and start hearing it back
Everybody their love the sound that's why they give you hugs and pounds
Now you know you was spittin it
You got the whole run vibing the same
You ain't doing this for dollars and chains
You got love for the game
Love what you do
And do what you Love (for the game)
Just for just for hip hop not for rap yo
Love what you do
And do what you Love (for the game)
Just for just for hip hop not for rap
(Yo I'm feeling you yams do the same thing yo)
For the love of the game
Only deal in dollars and change
Switch places for big faces one and the same
With Snares and kicks prepared to mix
In the booth till I'm dead
No roof on my head
Keep the tools in the shed
Got a place to lay
But a place to stay
That's what I deal with on a day to day
Phone off heat off loan shark spaghetti no meat balls
At least y'all can eat y'all can feel my pain
When a cloudy day feel my rain
No food no drink just hunger pains
Thinkin of that day who this chrome gonna kill
Smiling women face for a home cooked meal
Right now I hate my life
But love the way I write
For real I think I seen my death
Think I like bumming g's from Jeff
Pockets on my cheese on e and they seems on f
I'm a hard working all nighter ass cat see sack song writer worldwide doom ball rider
Feel my blood and tears but the love for the drug got me loved and revered
From these thugs for years
It's the game yo
Love what you do
And do what you Love (for the game)
Just for just for hip hop and not for rap yo
Love what you do
And do what you Love (for the game)
Just for just for hip hop and not for rap
Yo black it seem like we both feeling the same
Remember when I walked away and you were still in the game
(Uh ha)
That shit was hot I'm still feeling the flame
Plus you never forgot every other verse spilling my name
Chilling with dames to will they range killin their brain with game
If not cousin I be still on the train
Like you said we ain't willing to change
I'm feeling you making
Damn see family and we
Stick together
Shows overseas spit together
No doubt for the love of the game
We gonna keep staying the same
When you not around laying your dame
Getting paper from a play in a lane
Keep heat for any hater wanna test the rap
And even more on the wax so sat Jeff is phat
I attest to that
Still walk with dress room back
Same ghetto
Same whip
Still stressed on whack
Just wanna back y'all nothin less than that
Just want some cash cars and them records with black
It's just a game yo
But whether or not
I still got love for hip hop
It's the game
Love what you do
And do what you Love (for the game)
Just for just for hip hop and not for rap yo
Love what you do
And do what you Love (for the game)
Just for just for hip hop and not for rap
Love what you do
And do what you Love (for the game)
Just for just for hip hop and not for rap yo
Love what you do
And do what you Love (for the game)
Just for just for hip hop and not for rap
Love what you do
And do what you Love (for the game)
Just for just for hip hop and not for rap yo
Love what you do
And do what you Love (for the game)
Just for just for hip hop and not for rap
Love what you do
And do what you Love (for the game
Just for just for hip hop and not for rap yo
Love what you do
And do what you Love (for the game)
Just for just for hip hop and not for rap
Just for just for hip hop and not for rap
Just for just for hip hop and not for rap
Just for just for hip hop and not for rap

překlad

Získal jsem lásku ke hře, proto rýmuji vždycky v kabině
Nikdy nelhali lidem, kteří vždy říkali pravdu
Cítím, jak basy v mé hrudi dodávají písním sílu
Dívka se trhá, když jsem doma, o hodinách, kdy jsem pryč
Nemohu si pomoct ve studiu, kde je Paul
Snažil jsem se od toho odejít, ale zavolalo mi to zpět
Zapomeň na své pýchy, dokonce jsem opustil práci
Pro tu, kterou ráda pracuji s hudbou
Podle mého umění jsem poznal, že jsem se ve své hře rozlil
Nalijte mé srdce na trať a cítíte moji bolest
Na cestě k úspěchu bylo vidět mnoho těžkých časů
Když jsem naštvaný, psaní rýmu je můj způsob vyjádření
Lehněte si a padněte hluboko do verše
Kdybych byl venku na ulici, pravděpodobně bych spal v pohřebním voze
Není nic jako, když na mikrofonu trháte stopu
Pak vyjdete z kabiny a začnete ji slyšet zpět
Všichni milují zvuk, proto vám dávají objetí a libry
Nyní víte, že jste to plivali
Celý běh vibruje stejně
Neděláte to pro dolary a řetězy
Máš pro hru lásku
Milovat to, co děláte
A dělejte, co máte rádi (pro hru)
Jen pro hip hop, ne pro rap yo
Milovat to, co děláte
A dělejte, co máte rádi (pro hru)
Jen pro hip hop, ne pro rap
(Jo, cítím, že děláte totéž, jo)
Pro lásku ke hře
Jednejte pouze v dolarech a měňte se
Přepínejte místa pro velké obličeje
Se Snaresem a kopy připravenými k mixování
V kabině, dokud nejsem mrtvý
Žádná střecha na mé hlavě
Udržujte nástroje v kůlně
Mám místo na ležení
Ale místo k pobytu
To je to, s čím se den co den potýkám
Telefon vypněte vypůjčení žraločích špaget bez masových kuliček
Alespoň můžete jíst všichni, cítit moji bolest
Když zamračený den cítit můj déšť
Žádné jídlo, žádný nápoj, jen bolesti hladu
Myslím na ten den, koho tento chrom zabije
Usmívající se ženy čelí domácímu jídlu
Právě teď nenávidím svůj život
Ale miluj způsob, jakým píšu
Skutečně si myslím, že jsem viděl svou smrt
Myslím, že mám rád bumming g od Jeffa
Kapsy na mém sýru na e a vypadají na f
Jsem tvrdě pracující, všecky prdel, kočičko, viz pisatel písní po celém světě doom ball rider
Cítím moji krev a slzy, ale láska k droze mě přiměla milovat a ctít
Od těch kriminálníků po celá léta
Je to hra
Milovat to, co děláte
A dělejte, co máte rádi (pro hru)
Jen pro hip hop a ne pro rap yo
Milovat to, co děláte
A dělejte, co máte rádi (pro hru)
Jen pro hip hop a ne pro rap
Zdá se, že se oba cítíme stejně
Pamatuješ, když jsem odešel a ty jsi byl stále ve hře
(Uh ha)
Ta sračka byla horká, pořád cítím plamen
Navíc jste nikdy nezapomněli na každý druhý verš, který rozlil mé jméno
Chlazení s dámami budou chtít zabít jejich mozek hrou
Pokud ne bratranec, jsem stále ve vlaku
Jak jste řekl, nejsme ochotni se změnit
Cítím, jak děláš
Sakra vidět rodinu a my
Držet pohromadě
Ukazuje zámoří plivat společně
Není pochyb o lásce ke hře
Zůstaneme stejní
Když nejste v blízkosti položení své dámy
Získání papíru z hry v pruhu
Udržujte teplo pro všechny nenávistníky, kteří chtějí otestovat rap
A ještě více na vosku, takže Jeff seděl phat
Svědčím o tom
Stále jděte s šatnou zpět
Stejné ghetto
Stejný bič
Stále pod tlakem
Jen vás chci vrátit zpět o nic méně
Chtěli byste jen nějaké vozy s penězi a oni by nahrávali černě
Je to jen hra
Ale ať už nebo ne
Stále mám lásku k hip hopu
Je to hra
Milovat to, co děláte
A dělejte, co máte rádi (pro hru)
Jen pro hip hop a ne pro rap yo
Milovat to, co děláte
A dělejte, co máte rádi (pro hru)
Jen pro hip hop a ne pro rap
Milovat to, co děláte
A dělejte, co máte rádi (pro hru)
Jen pro hip hop a ne pro rap yo
Milovat to, co děláte
A dělejte, co máte rádi (pro hru)
Jen pro hip hop a ne pro rap
Milovat to, co děláte
A dělejte, co máte rádi (pro hru)
Jen pro hip hop a ne pro rap yo
Milovat to, co děláte
A dělejte, co máte rádi (pro hru)
Jen pro hip hop a ne pro rap
Milovat to, co děláte
A dělejte, co máte rádi (pro hru
Jen pro hip hop a ne pro rap yo
Milovat to, co děláte
A dělejte, co máte rádi (pro hru)
Jen pro hip hop a ne pro rap
Jen pro hip hop a ne pro rap
Jen pro hip hop a ne pro rap
Jen pro hip hop a ne pro rap

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com