TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • D
  • »
  • dj jazzy jeff – boom shake the room

Interpret: dj jazzy jeff - Název: boom shake the room 

Písňové texty a překlad: dj jazzy jeff - boom shake the room Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od dj jazzy jeff! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno d od dj jazzy jeff a podívejte, jaké další písničky od dj jazzy jeff máme v našem archívu, např. boom shake the room.

Původní

Yo back up now and give a brother room
The fuse is lit and I'm about to go boom
Mercy mercy mercy me
My life is a cage but on stage I'm free
Hyped up syched up ready for wil'in'
Standing in a crowd of girls like an island
I see the one I want to sic come here cutie
I flip 'em around and then I work that booty
Work the body work work the body
Slow down girl you're 'bout to hurt somebody
Oh and yo let's get just one thing clear
There's only one reason why I came here
Ya really done want me to tig-a-tig-a-tig-a tell ya wassup (go)
Ya really done want me to tig-a-tig-a-tig-a tell ya wassup (go)
Ya really done want me to tig-a-tig-a-tig-a tell ya wassup (go)
I came here tonight to hear the crowd go
[Chorus:]
Boom! shake-shake-shake the room
Boom! shake-shake-shake the room
Boom! shake-shake-shake the room
Tic-tic-tic-tic Boom!
Well yo are why'all ready for me yet
(pump it up prince)
Well yo are why'all ready for me yet
(pump it up prince)
Well yo are why'all ready for me yet
(pump it up prince)
Well here I go here I go here I here I go
Yo
Dance in the aisles when the prince steps to it
The rhyme is a football why'all and I went and threw it
Out in the crowd and yo it was a good throw
How do I know? because the crowd went hoooo
In response to the way that I was kicking it
Smooth and individual
Rhymes always original
Like the Dr. Jekyl man and this is my Hyde side
I am the driver and you're on a rap ride
So fellas (yeah)
Are why'all wit me (yeah)
I said fellas (yeah)
Are why'all wit me (yeah)
Why don't you tell the girls what why'all want to do
Ya want to ooh-ahh-ahh-ahh-ahh--ooooh
That's right yo and I'm in the flow
So pump up the volume along with the tempo
I want everybody in the house to know
I came here tonight to hear the crowd go
Chorus
Pump it pump it come on now
Repeat 5X
Yeah, come on now
[Chorus]
Here I go
The the f-f-f-f-fresh p-p-p-prince is who I am
So tell my mother that I never wrote a whack jam
But some times I get n-nervous and start to stutter
And I f-fumble every word for word I utter
So I just try to ch-ch-ch-ch-ch-chill
But it gets worse-a but worse-a but-but-but worse still
I need the see-see-see-crowd to k-k-k-kick it to me
They help me calm down and I can get through it
So higher higher
Get ya hands to the ceiling
Let it go why'all don't fight the feeling
Mic in a strangle hold sweat pourin'
And like Jordan yo I'm scoring
Yeah that's right why'all and I am in the flow
So pump up the volume along with the tempo
Many have died tryin' to stop my show
I came here tonight to here the crowd go
[Chorus]

překlad

Teď ustupte a dejte bratrovi pokoj
Pojistka svítí a já se chystám rozkvést
Milosrdenství milosrdenství milosrdenství mě
Můj život je klec, ale na jevišti jsem volný
Hyped up syched up připravený na wil'in '
Stojí v davu dívek jako ostrov
Vidím tu, kterou chci sic, přijít miláčku
Flip 'em around and then I work that booty
Práce těla Práce práce těla
Zpomal, děvče, chceš někomu ublížit
Aha, pojďme si vyjasnit jen jednu věc
Je jen jeden důvod, proč jsem sem přišel
Opravdu jsi chtěla, abych ti tig-a-tig-a-tig-a řekl, že to bylo (jít)
Opravdu jsi chtěla, abych ti tig-a-tig-a-tig-a řekl, že to bylo (jít)
Opravdu jsi chtěla, abych ti tig-a-tig-a-tig-a řekl, že to bylo (jít)
Přišel jsem dnes večer, abych slyšel dav odcházet
[Refrén:]
Výložník! třást-třást-třást místnost
Výložník! třást-třást-třást místnost
Výložník! třást-třást-třást místnost
Tic-tic-tic-tic Boom!
No, proč jsi pro mě ještě připraven?
(načerpej to, princi)
No, proč jsi pro mě ještě připraven?
(načerpej to, princi)
No, proč jsi pro mě ještě připraven?
(načerpej to, princi)
No tady jdu sem jdu sem jdu sem jdu
Jo
Tancujte v uličkách, když k ní princ vstoupí
Rým je fotbalový, proč jsme všichni šli a hodili to
Venku v davu a jo, to byl dobrý hod
Jak to mám vědět? protože dav se ozval
V reakci na způsob, jakým jsem to kopal
Hladký a individuální
Rhymes vždy originální
Jako muž Dr. Jekyla a to je moje Hyde stránka
Já jsem řidič a ty jsi na rapové jízdě
Takže chlapi (jo)
Are why'all wit me (yeah)
Řekl jsem, chlapi (jo)
Are why'all wit me (yeah)
Proč neřeknete dívkám, co chtějí dělat?
Chceš ooh-ahh-ahh-ahh-ahh - ooooh
To máš pravdu a já jsem v proudu
Takže načerpejte hlasitost spolu s tempem
Chci, aby to věděli všichni v domě
Přišel jsem dnes večer, abych slyšel dav odcházet
refrén
Pump to pump it come on now
Opakujte 5X
Jo, no tak
[Refrén]
Tady jdu
F-f-f-f-fresh p-p-p-princ je tím, kým jsem
Řekni tedy matce, že jsem nikdy nenapsal ránu
Ale někdy jsem nervózní a začnu koktat
A já fumble každé slovo od slova, které vyslovím
Snažím se tedy ch-ch-ch-ch-ch-chill
Ale bude to stále horší - ale horší - ale-ale-ale ještě horší
Potřebuji dav vidět-vidět-vidět-k-k-k-kopnout mi to
Pomáhají mi uklidnit se a můžu se z toho dostat
Takže vyšší, vyšší
Dostaňte ruce ke stropu
Nech to být, proč všichni nebojujeme s tímto pocitem
Mikrofon v uškrcení zadržuje pot
A jako Jordan jo, dávám góly
Jo, to je pravda, proč jsme všichni a já v proudu
Takže načerpejte hlasitost spolu s tempem
Mnoho lidí zemřelo, když se snažilo zastavit mou show
Přišel jsem sem dnes večer, aby sem šel dav
[Refrén]

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com