TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • +
  • »
  • dj honda – straight talk from ny

Interpret: dj honda - Název: straight talk from ny 

Písňové texty a překlad: dj honda - straight talk from ny Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od dj honda! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno od dj honda a podívejte, jaké další písničky od dj honda máme v našem archívu, např. straight talk from ny.

Původní

Yeah, from New York to Japan, my plan will slam
Holding my own up in this piece
DJ Premier and of course, DJ Honda
Jazzy Jay in the house, check it out
It's goin' on right here inter-nation type, vibe, check the moves kid
I came to get the doe, what you expected
I came to mack the hoes, what you expected
I came to strictly flow, what you expected
Look out, I'm about to blow, hit the exit
Next in command it's the five-foot-eight
And three-quarter, warrior
Take a stroll down my corridor
I can effortlessly instantly burn
MC's into effergy it's treachery
'Cause my skills have developed
I envelope situations that I'm facin'
Each lacin' and I'm chasin' those, the suppose
That their game wasn't so phat
Yeah, right, punk, you know that
Forget the media labels
'Cause most of the ducks are fucked up and unstable
Scared of the black stuff but I like to act up
And get real ill 'cause I'm too hot to chill, stupid
Scratching, what you expected
Pussy, step back, fake Jake, I don't get down like that
I kick the facts, then I sit and I mack
With a sound like that you a one thousand, whack
Get a think link, try to hang
And bang, now your head swings
'Cause my intellect is universal
For me to do or die with no rehearsal
One verse will take you outta
The weak format and bitch, MC's can take a powder
Still, you scower and skin your grill up
But you'll be a casualty that got filled up
With my ammo, 'cause I slam your ass
To the concrete, you got defeated punk
Scratching, what you expected
Came to collect my loot, what you expected
I like the girl that's cute, what you expected
Givin' MC's the boot, what you expected
I do my duty what you expected
Scratching, what you expected
Five albums, deep into this rap game
I slap lame 'cause straight is my aim
As I state my claim as the Bald Head Pimpsta
Here to administer, sinister attacks upon those who lack
The ability to finesse the beat vocal techniques
I slam like Dominique and you know
My rhymes are punishin' like torture to your structure
Brain cells rupture, what you expected
Scratching, what you expected
I came to get the doe, what you expected
I came to mack the hoes, what you expected
I came to strictly flow, what you expected
Look out, I'm about to blow, hit the exit

překlad

Ano, z New Yorku do Japonska můj plán zabouchne
Držím svůj vlastní v tomto díle
DJ Premier a samozřejmě DJ Honda
Jazzy Jay v domě, podívej se na to
Jde to právě sem, mezinárodní typ, vibrace, zkontrolujte pohyby kluka
Přišel jsem pro laň, co jsi očekával
Přišel jsem vymlátit motyky, co jsi očekával
Přišel jsem přísně proudit, co jste čekali
Dávejte pozor, chystám se foukat, narazit na východ
Dalším velitelem je pět stop osm
A tři čtvrtiny, válečníku
Projděte se po mé chodbě
Mohu bez námahy okamžitě spálit
MC je na energii, je to zrada
Protože moje dovednosti se vyvinuly
Obaluji situace, kterým čelím
Předpokládám, že každý z nich a já je honím
Že jejich hra nebyla tak phat
Jo, jasně, punk, to víš
Zapomeňte na štítky médií
Protože většina kachen je v prdeli a nestabilní
Strach z černých věcí, ale rád jednám
A opravdu onemocní, protože jsem příliš horký na to, abych se ochladil, hloupý
Škrábání, co jsi očekával
Kočička, krok zpět, falešný Jake, takhle neklesám
Nakopávám fakta, pak sedím a makám
Se zvukem, jako je ten, máte tisíc, kurva
Získejte odkaz na přemýšlení, zkuste pověsit
A třesk, teď se ti houpá hlava
Protože můj intelekt je univerzální
Pro mě to udělat nebo zemřít bez zkoušky
Jeden verš vás vezme ven
Slabý formát a mrcha, MC mohou vzít prášek
Přesto se šklebíte a stáhnete svůj gril
Ale budete obětí, která se naplní
Se svou municí, protože tě bouchnu do zadku
Konkrétně jste porazili punk
Škrábání, co jsi očekával
Přišel sbírat mou kořist, co jsi očekával
Mám ráda dívku, která je roztomilá, co jsi očekával
Givin 'MC je bota, co jste očekávali
Plním svou povinnost, co jste očekávali
Škrábání, co jsi očekával
Pět alb, hluboko do této rapové hry
Fackám chromého, protože mým cílem je rovně
Jak uvádím svůj nárok jako Plešatá plešatá hlava
Zde spravujeme zlověstné útoky na ty, kteří chybí
Schopnost doladit rytmické vokální techniky
Praštím jako Dominique a ty víš
Moje rýmy jsou trestány jako mučení vaší struktury
Mozkové buňky prasknou, co jste očekávali
Škrábání, co jsi očekával
Přišel jsem pro laň, co jsi očekával
Přišel jsem vymlátit motyky, co jsi očekával
Přišel jsem přísně proudit, co jste čekali
Pozor, chystám se vyhodit do vzduchu, narazit na východ

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com