TEXTPREKLAD.COM

Interpret: dividium - Název: dead walls 

Písňové texty a překlad: dividium - dead walls Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od dividium! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno d od dividium a podívejte, jaké další písničky od dividium máme v našem archívu, např. dead walls.

Původní

Every image that I strive to show you fades away,
Though it leaves me dead inside, just an empty husk,
Like a contour on a map to our own demise,
Cataracts on the mind's eye, leaves me blind but...
Hallowed thoughts and golden visions burning through my brain,
Every moment of your life like ashes in the wind.
Time takes its toll while the words turn stagnant and the pattern shifts,
Out of place leaving embers where a flame once burned bright.
Tear down these dead walls,
It's my salvation.
Tear down these dead walls,
My inspiration.
Sift through the wreckage one last time with my fingertips,
A lack of answers keeps me primed, words start whispering.
Another consolation like a taste of benediction, but it's not enough.
Another indication of my mind's elimination, grasp at straws but...
Hallowed thoughts and golden visions burning through my brain,
Every moment of your life like ashes in the wind.
Time takes its toll while the words turn stagnant and the pattern shifts,
Out of place leaving embers where a flame once burned bright.
Tear down these dead walls,
It's my salvation.
Tear down these dead walls,
My inspiration.
Lost inside this maze with no way out,
Stare at these dead walls.
Weathering the storm and then the drought,
Scream at these dead walls.

překlad

Každý obraz, který se ti snažím ukázat, mizí,
Ačkoli mě uvnitř nechává mrtvého, jen prázdnou slupku,
Jako kontura na mapě k našemu vlastnímu zániku,
Šedý zákal na oku mysli mě nechává slepým, ale ...
Posvěcené myšlenky a zlaté vize hořící mozkem
Každý okamžik vašeho života jako popel ve větru.
Čas si vybírá svou daň, zatímco slova stagnují a vzor se mění,
Z místa opouštějící žhavé uhlíky, kde kdysi jasně hořel plamen.
Strhni ty mrtvé zdi
Je to moje spása.
Strhni ty mrtvé zdi
Moje inspirace.
Prsty projděte troskami naposledy svými prsty,
Nedostatek odpovědí mě uklidňuje, slova začínají šeptat.
Další útěcha jako chuť požehnání, ale to nestačí.
Další známka eliminace mé mysli, uchopení za brčka, ale ...
Posvěcené myšlenky a zlaté vize hořící mozkem
Každý okamžik vašeho života jako popel ve větru.
Čas si vybírá svou daň, zatímco slova stagnují a vzor se mění,
Z místa opouštějící žhavé uhlíky, kde kdysi jasně hořel plamen.
Strhni ty mrtvé zdi
Je to moje spása.
Strhni ty mrtvé zdi
Moje inspirace.
Ztracen v tomto bludišti bez cesty ven,
Dívejte se na tyto mrtvé zdi.
Zvětrávání bouře a potom sucha,
Křičte na tyto mrtvé zdi.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com