TEXTPREKLAD.COM

Interpret: die krupps - Název: one 

Písňové texty a překlad: die krupps - one Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od die krupps! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno d od die krupps a podívejte, jaké další písničky od die krupps máme v našem archívu, např. one.

Původní

Is it getting better

Or do you feel the same

Will it make it easier on you

Now you got someone to blame

You say

One love

One life

When it's one need

In the night

It's one love

We get to share it

It leaves you baby

If you don't care for it

Did I disappoint you ?

Or leave a bad taste in your mouth ?

You act like you never had love

And you want me to go without

Well it's too late

Tonight

To drag tha past out

Into the light

We're one

But we're not the same

We get to carry each other

Carry each other

One

Have you come here for forgiveness

Have you come tor raise the dead

Have you come here to play Jesus

To the lepers in your head

Did I ask too much

More than a lot

You gave me nothing

Now it's all I got

We're one

But we're not the same

We hurt each other

Then we do it again

You say

Love is a temple

Love a higher law

Love is a temple

Love the higher law

You ask me to enter

But then you make me crawl

And I can't be holding on

To what you got

When all you got is hurt

One love

One blood

One life

You got to do what you should

One life

With each other

Sisters

Brothers

One life

But we're not the same

We get to carry each other

Carry each other

One

překlad

Zlepšuje se to

Nebo se cítíte stejně

Bude to pro vás snazší

Teď máš někoho, na koho to můžeš svést

Říkáš.

Jedna láska

Jeden život

Když je to jedna potřeba

V noci

Je to jedna láska

Můžeme ji sdílet

Zanechává tě to, miláčku

Když o ni nestojíš

Zklamal jsem tě ?

Nebo ti zanechala špatnou chuť v ústech ?

Chováš se, jako bys nikdy neměl lásku

A chceš, abych odešla.

No, už je pozdě.

Dnes večer

abych vytáhl minulost.

na světlo

Jsme jedno

Ale nejsme stejní

Můžeme se nosit navzájem

Nosit se navzájem

Jeden

Přišli jste si sem pro odpuštění

Přišel jsi vzkřísit mrtvé

Přišli jste si sem hrát na Ježíše

pro malomocné ve své hlavě

Žádal jsem příliš mnoho

Víc než hodně

Nedal jsi mi nic

Teď je to všechno, co mám

Jsme jedno

Ale nejsme stejní

Ubližujeme si navzájem

Pak to uděláme znovu

Říkáš.

Láska je chrám

Láska je vyšší zákon

Láska je chrám

Láska vyšší zákon

Žádáš mě, abych vstoupil

Ale pak mě donutíš se plazit

A já se nemůžu držet

Na to, co máš

Když všechno, co máš, je bolest

Jedna láska

Jedna krev

Jeden život

Musíš udělat to, co bys měl

Jeden život

Jeden s druhým

Sestry

Bratři

Jeden život

Ale nejsme stejní

Můžeme se nosit navzájem

Nosit se navzájem

Jeden

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

© 2021 - Textpreklad.com