TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • +
  • »
  • dick brave the backbeats – black or white

Interpret: dick brave the backbeats - Název: black or white 

Písňové texty a překlad: dick brave the backbeats - black or white Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od dick brave the backbeats! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno od dick brave the backbeats a podívejte, jaké další písničky od dick brave the backbeats máme v našem archívu, např. black or white.

Původní

I took my baby
On a Saturday bang
Boy is that girl with you
Yes we're one and the same
Now I believe in miracles
And a miracle
Has happened tonight
But
If you're thinkin'
About my baby
It don't matter if you're
Black or white
They print my message
In the Saturday Sun
I had tell them
I ain't second to none
And I told about equality
And it's true
Either you're wrong
Or you're right
But
If you're thinkin'
About my baby
It don't matter if you're
Black or white
I am tired of this devil
I am tired of this devil
I am tired of this stuff
I am tired of this business
Sew when the
Going gets rough
I ain't scared of your brother
I ain't scared of no sheets
I ain's scared of nobody
Girl when the goin' gets mean
Rap:
Protection
For gangs, clubs, and nations
Causing grief in human relations
It's a turf war
On a global scale
I'd rather hear both sides of the tale
See, it's not about races
Just places, faces
Where your blood comes from
Is where your space is
I've seen the bright get duller
I'm not going to spend
My life being a color
Don't tell me you agree with me
When I saw you
Kickin' dirt in my eye
But
You're thinkin'about my baby
It don't matter if you're
Black or white
I said
If you're thinkin' about my baby
It don't matter if you're
Black or white
I said
If you're thinkin' of being my brother
It don't matter if you're
Black or white
Ooh, ooh
Yeah, yea, yea now
Ooh, ooh
Yea, yea, yea now
It's black, it's white
It's tough for them
To get by
It's black, it's white, whoo
(Repeat)

překlad

Vzal jsem své dítě
V sobotu
Chlapec je ta dívka s tebou
Ano, jsme jedno a totéž
Nyní věřím v zázraky
A zázrak
Stalo se to dnes večer
Ale
Pokud myslíš
O mém dítěti
Nezáleží na tom, jestli jsi
Černá nebo bílá
Vytisknou moji zprávu
V sobotní slunce
Řekl jsem jim to
Nejsem na špičkové úrovni
A řekl jsem o rovnosti
A je to pravda
Buď se mýlíš
Nebo máš pravdu
Ale
Pokud myslíš
O mém dítěti
Nezáleží na tom, jestli jsi
Černá nebo bílá
Jsem z toho ďábla unavený
Jsem z toho ďábla unavený
Už jsem z toho unavený
Jsem z toho podnikání unavený
Šít, když
Bude to drsné
Nebojím se tvého bratra
Žádných prostěradel se nebojím
Nikoho se nebojím
Holka, když to jde špatně
Rap:
Ochrana
Pro gangy, kluby a národy
Způsobuje zármutek v mezilidských vztazích
Je to válečná válka
V globálním měřítku
Raději bych slyšel obě strany příběhu
Nejde o rasy
Jen místa, tváře
Odkud pochází vaše krev
Je tam, kde je váš prostor
Viděl jsem, jak se jasná otupila
Nebudu utrácet
Můj život je barva
Neříkej mi, že se mnou souhlasíš
Když jsem tě viděl
Kopání špíny do očí
Ale
Myslíš na mé dítě
Nezáleží na tom, jestli jsi
Černá nebo bílá
řekl jsem
Pokud myslíš na mé dítě
Nezáleží na tom, jestli jsi
Černá nebo bílá
řekl jsem
Pokud myslíš, že jsi můj bratr
Nezáleží na tom, jestli jsi
Černá nebo bílá
Ooh, ooh
Jo, jo, ano teď
Ooh, ooh
Ano, ano, ano teď
Je černá, je bílá
Je to pro ně těžké
Obejít se
Je černá, je bílá, kdoví
(Opakovat)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com