TEXTPREKLAD.COM

Interpret: destiny s end - Název: vanished 

Písňové texty a překlad: destiny s end - vanished Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od destiny s end! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno d od destiny s end a podívejte, jaké další písničky od destiny s end máme v našem archívu, např. vanished.

Původní

I should have never been born
I'm all that festers in the human womb
My life's out of season
Out of space, out of time
Sires all deranged and unfit
Influences obscure reveal my path
Through landscapes bleak and chaotic
To planes of mythic dreams
Arrogant world of beings unlike me
In solitude forever
Against dreary nights and long days
Beneath these stars
Yet still I live
No one shed tears while I lived
In this world all alone
When time chases my black shadow away
I'll vanish from this place unto another
I'm more that what I seem
The gleam in your eyes
Not the same as my dream
My motives are forgotten
Another atom lost in dust
Overcome genetic code
Losing sense of innocence
My trail has vanished
[Lead: Perry]
[Chorus]
Sought after though all that's dark
Changed and shunned evermore
Benign intentions mistaken again.
Striking fear deep in a heart

překlad

Neměl jsem se nikdy narodit
Jsem celý ten hnis v lidském lůně
Můj život je mimo sezónu
Nedostatek prostoru, čas
Otcové všichni vyšinutí a nezpůsobilí
Mé cesty odhalují nejasnosti
Prostřednictvím bezútěšné a chaotické krajiny
Do rovin mýtických snů
Arogantní svět bytostí na rozdíl od mě
V samotě navždy
Proti bezútěšným nocím a dlouhým dnům
Pod těmito hvězdami
Přesto stále žiji
Zatímco jsem žil, nikdo nevyronil slzy
Na tomto světě úplně sám
Když čas zahání můj černý stín
Zmizím z tohoto místa na jiné
Jsem víc, než se zdá
Záblesk v očích
Ne stejné jako můj sen
Moje motivy jsou zapomenuty
Další atom ztracený v prachu
Překonejte genetický kód
Ztráta pocitu neviny
Moje stopa zmizela
[Olovo: Perry]
[Refrén]
Hledáno po všem, co je temné
Navždy se změnil a vyhýbal se
Benigní úmysly se znovu mýlí.
Stávkující strach hluboko v srdci

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com