TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • D
  • »
  • destiny s end – the obscure

Interpret: destiny s end - Název: the obscure 

Písňové texty a překlad: destiny s end - the obscure Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od destiny s end! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno d od destiny s end a podívejte, jaké další písničky od destiny s end máme v našem archívu, např. the obscure.

Původní

[Intro Acoustic Lead: Perry]
Out in the distance the voices are calling
High in the night, the sirens are blaring
Will we survive or just fade away...
Humankind bleeding with arrogance
To not realize they're so insignificant
Adapt to change and leave the Earth behind...
Behind... Behind!
Flame of life - reach the core of space
Suspend time - reach eternity
Won't you tell my future?
The unknown is waiting
Won't you tell my future?
Memory is fading
Won't you tell my future?
Words are forever
Won't you tell my future?
The unknown is waiting
When the final days are approaching
Watch the arrogant ones burn themselves out
Legacy of the obscure
The remaining force going beyond... beyond...
Flame of life the creative mind
Suspend time reach throughout the years
Flame of life reach the core of space
Suspend time reach eternity
Won't you tell my future?
The unknown is waiting
Won't you tell my future?
Memory is fading
Won't you tell my future?
Words are forever
Won't you tell my future?
The unknown is waiting
[Leads: Perry, Dan]
To die as a pauper, while memories remains
To live an outsider, outcast from this time
Masses fall into self destruction
Vanish from greed into oblivion
Won't you tell my future?
The unknown is waiting
Won't you tell my future?
Memory is fading
Won't you tell my future?
Words are forever
Won't you tell my future?
The unknown is waiting

překlad

[Intro Acoustic Lead: Perry]
V dálce hlasy volají
Vysoko v noci sirény sirénají
Přežijeme nebo jen zmizíme ...
Lidstvo krvácí s arogancí
Neuvědomit si, že jsou tak bezvýznamní
Přizpůsobte se změnám a nechte Zemi za sebou ...
Za ... Za!
Plamen života - dosáhnete jádra vesmíru
Pozastavte čas - dosáhnete věčnosti
Nechceš mi říct budoucnost?
Neznámý čeká
Neřekneš moji budoucnost?
Paměť se vytrácí
Neřekneš moji budoucnost?
Slova jsou věčná
Neřekneš moji budoucnost?
Neznámý čeká
Když se blíží poslední dny
Sledujte, jak se arogantní vypalují
Dědictví temnoty
Zbývající síla přesahující ... za ...
Plamen života kreativní mysl
Pozastavte dosah času v průběhu let
Plamen života dosáhne jádra vesmíru
Pozastavte čas, dosáhnete věčnosti
Neřekneš moji budoucnost?
Neznámý čeká
Neřekneš moji budoucnost?
Paměť se vytrácí
Neřekneš moji budoucnost?
Slova jsou věčná
Neřekneš moji budoucnost?
Neznámý čeká
[Vede: Perry, Dan]
Zemřít jako chudák, zatímco vzpomínky zůstanou
Chcete-li žít outsidera, vyvrhel z této doby
Masy upadají do sebezničení
Zmizí z chamtivosti do zapomnění
Neřekneš moji budoucnost?
Neznámý čeká
Neřekneš moji budoucnost?
Paměť se vytrácí
Nechceš mi říct budoucnost?
Slova jsou věčná
Nechceš mi říct budoucnost?
Neznámý čeká

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com