TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • D
  • »
  • destiny s end – storm clouds

Interpret: destiny s end - Název: storm clouds 

Písňové texty a překlad: destiny s end - storm clouds Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od destiny s end! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno d od destiny s end a podívejte, jaké další písničky od destiny s end máme v našem archívu, např. storm clouds.

Původní

[Theme Lead: Dan]
Days are passing and filled with sighs
Tears of blood cried
How you crucified
With every breath I feel the pain
Goin' insane from the games you play
Thought of your laughter keeps haunting me
The constant agony
Coldness has crushed me to the ground
Hearing the sound of your lies pouring down
I've become a prisoner
Storm Clouds appear
Always looming near
As my soul begins to die
Bleeding inside
Crying out, oh why?
Just couldn't read between the lines
I never saw the signs
Just couldn't see behind your eyes
The stormy devil in disguise
Hang your head to a lesson in life to be learned
Give your heart away at least once to be burned
Shivers in the night
Then place their prolonged stay
No one hears you cry
No one hears you pray
Storm Clouds keep on closing in
Bright days seem so far away from me
[Lead: Dan]
Just couldn't see behind your eyes
The devil in disguise
Insane from pain, you'll laugh, so cold
Hearing the sound of your lies pouring down
Storm Clouds keep on closing in
Bright days seem so far away

překlad

[Vedoucí tématu: Dan]
Dny plynou a jsou plné povzdechů
Slzy krve plakaly
Jak jsi ukřižován
Při každém dechu cítím bolest
Šílí z her, které hrajete
Myšlenka na tvůj smích mě stále pronásleduje
Neustálé utrpení
Chlad mě srazil k zemi
Naslouchající zvuk tvých lží se valí dolů
Stal jsem se vězněm
Objeví se bouřková mračna
Vždy se blížil
Když moje duše začíná umírat
Krvácení uvnitř
Křičím, oh proč?
Prostě jsem nemohl číst mezi řádky
Nikdy jsem neviděl znamení
Prostě jsem neviděl za oči
Bouřlivý ďábel v přestrojení
Zavěste hlavu na lekci v životě, kterou se musíte naučit
Dejte své srdce alespoň jednou na spálení
Třes v noci
Pak umístěte jejich prodloužený pobyt
Nikdo tě neslyší plakat
Nikdo vás neslyší modlit se
Bouřková mračna se stále blíží
Světlé dny se mi zdají tak daleko
[Olovo: Dan]
Prostě jsem neviděl za oči
Ďábel v přestrojení
Šílený od bolesti, budete se smát, tak chladný
Naslouchající zvuk tvých lží se valí dolů
Bouřková mračna se stále blíží
Světlé dny se zdají tak daleko

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com