TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • D
  • »
  • destiny s end – sinister deity

Interpret: destiny s end - Název: sinister deity 

Písňové texty a překlad: destiny s end - sinister deity Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od destiny s end! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno d od destiny s end a podívejte, jaké další písničky od destiny s end máme v našem archívu, např. sinister deity.

Původní

Super god or so he claims
Making is living off of you
Addiction from the goods you receive
He knows what his poison can do
Lifestyle means nothing more
Distortion of values that were
Another fix only makes you smile
Vision now becomes a blur
Ruling this nation, on his command
Spreading corruption over this land
He hooks 'em first, his golden rule
Indulging his profits from our young
His empire, black market wealth
Richness while their necks are being hung
Beating the system, twisting minds
He rips your heart and leaves you blind
The law pretends that he's not there
Paying off bloody affairs
He runs your life, he's picked your crowd
You are his slaves, he's walking proud
He counts his victims, more each day
Your empty lives are cast away
Takes a life every now and then
Climbing his way straight to the top
The innocent only feel his pain
Will the killing ever stop?
The criminal who can't be stopped by any law of the kind
The overlord with the power of a sinister mind
Spreading corruption over this land
He hooks 'em first, his golden rule
Indulging his profits from our young
His empire, black market wealth
Richness while their necks are being hung

překlad

Super bůh, nebo tak tvrdí
Tvorba žije z vás
Závislost na zboží, které obdržíte
Ví, co jeho jed dokáže
Životní styl neznamená nic víc
Zkreslení hodnot, které byly
Další oprava vás jen rozesměje
Vize se nyní stává rozmazanou
Vládne tomuto národu na jeho rozkaz
Šíření korupce po této zemi
Nejprve je zahákne, své zlaté pravidlo
Dopřát si své zisky z našich mladých
Jeho říše, bohatství na černém trhu
Bohatství, když mají zavěšené krky
Bití systému, kroucení myslí
Roztrhá tvé srdce a nechá tě slepého
Zákon předstírá, že tam není
Vyplácení krvavých záležitostí
Vede vám život, vybral si váš dav
Jste jeho otroci, kráčí pyšně
Počítá své oběti, každý den více
Vaše prázdné životy jsou zahozeny
Každou chvíli si vezme život
Lezouc si cestu přímo na vrchol
Nevinní cítili jen jeho bolest
Zastaví se někdy zabíjení?
Zločinec, kterého nemůže zastavit žádný zákon tohoto druhu
Vládce se silou zlověstné mysli
Šíření korupce po této zemi
Nejprve je zahákne, své zlaté pravidlo
Dopřát si své zisky z našich mladých
Jeho říše, bohatství na černém trhu
Bohatství, když mají zavěšené krky

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com