TEXTPREKLAD.COM

Interpret: destiny s end - Název: rebirth 

Písňové texty a překlad: destiny s end - rebirth Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od destiny s end! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno d od destiny s end a podívejte, jaké další písničky od destiny s end máme v našem archívu, např. rebirth.

Původní

Waiting and watching the sands slip away from me
Looking into the eyes of eternity
I have feared the cold grip of death and the unforeseen
I have hoped the end of my life would begin all my dreams
Returning from an empty Eden and shattering life's fantasies
To my rebirth, I owe my chance
Spiraling into the mouth of infinity
Fighting the haunting remains of my memory
I have felt the cold hand of death and the nothingness
I can hear the calling that brings me back from the abyss
Returning from an empty Eden and shattering life's fantasies
To my rebirth, I owe this chance
To know the only hell is burning deep in the stars
From my rebirth, to Destiny's End
We were born unto the end
Our destiny's in our hands
Emerging from the womb of the universe
Walking the path of my former existence
I can see a vision of life and it's beckoning
I can shed the thoughts of my past and live once again
I've seen the end
Returning from an empty Eden and shattering life's fantasies
To my rebirth, I owe this chance
To know the only hell is burning deep in the stars
From my rebirth, to Destiny's End

překlad

Čekání a sledování, jak písky ze mě vyklouzly
Pohled do očí věčnosti
Bál jsem se chladného sevření smrti a nepředvídaného
Doufal jsem, že konec mého života zahájí všechny mé sny
Vracející se z prázdného ráje a ničící životní fantazie
K svému znovuzrození vděčím své šanci
Spirálovitě do ústí nekonečna
Boj proti strašidelným zbytkům mé paměti
Cítil jsem chladnou ruku smrti a nicotu
Slyším volání, které mě přivádí zpět z propasti
Vracející se z prázdného ráje a ničící životní fantazie
Za své znovuzrození vděčím této šanci
Poznat jediné peklo hoří hluboko ve hvězdách
Od mého znovuzrození až po konec osudu
Narodili jsme se až do konce
Náš osud je v našich rukou
Vynořující se z lůna vesmíru
Kráčím po cestě mé dřívější existence
Vidím vizi života a vábí
Mohu vrhnout myšlenky na svou minulost a znovu žít
Viděl jsem konec
Vracející se z prázdného ráje a ničící životní fantazie
Za své znovuzrození vděčím této šanci
Poznat jediné peklo hoří hluboko ve hvězdách
Od mého znovuzrození až po konec osudu

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com