TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • D
  • »
  • destiny s end – from dust to life

Interpret: destiny s end - Název: from dust to life 

Písňové texty a překlad: destiny s end - from dust to life Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od destiny s end! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno d od destiny s end a podívejte, jaké další písničky od destiny s end máme v našem archívu, např. from dust to life.

Původní

Burn for a thousand eons
Shot from exploding fire
Ride through a lifeless vacuum
Born at the dawn of time
Union with nature
Follow random paths
Rising from chaos
Becoming part of what we see
[Lead: Dan]
Struggle, focus, mutate and grow
Project, predict
Words connecting separate minds
Isolation lost
On the shoulders of the past
Concepts of today
From dust to life, unfolding mind
Consciousness, questioning why
A quantum world, outside the mind
Contemplate, our demise
Race through a thousand light years
Ripped from a white hot sun
Facing the countless enemies
Surviving endless storms
Rise from the yielding ice age
Chipping the stones away
Peer into every corner
Probing the world within
Mindless reflexes
Flooding the world
Compassion to survive
The effective response-emotion
[Lead: Dan]
Instincts, dying, a fragile form
Helpless, progress
Pressing on uninfluenced
Persistence is life
Unsubstantial differences
Unjust is pride
[Chorus]
[Leads: Dan, Perry, Dan, Perry]
Burn for a thousand eons
Shot from exploding fire
Ride through a lifeless vacuum
Born at the dawn of time
Ruthless intelligence
Standing alone
Universal truth
At the top how long?
[Chorus]

překlad

Hořet tisíc věků
Výstřel z explodující palby
Projeďte se bez života vakuem
Narodil se na úsvitu času
Unie s přírodou
Postupujte podle náhodných cest
Povstává z chaosu
Stávat se součástí toho, co vidíme
[Olovo: Dan]
Bojujte, zaostřujte, mutujte a růst
Projektuj, předpovídej
Slova spojující oddělené mysli
Izolace ztracena
Na ramenou minulosti
Koncepty dneška
Od prachu k životu, odvíjející se mysl
Vědomí, ptát se proč
Kvantový svět mimo mysl
Uvažujte o našem zániku
Závod přes tisíc světelných let
Vytrhl z bílého horkého slunce
Tváří v tvář nesčetným nepřátelům
Přežívající nekonečné bouře
Vstaň z poddajné doby ledové
Štěpování kamenů
Nahlédněte do každého rohu
Sondování světa uvnitř
Bezmyšlenkové reflexy
Zaplavuje svět
Soucit přežít
Efektivní emoce odezvy
[Olovo: Dan]
Instinkty, umírání, křehká forma
Bezmocný, pokrok
Stisknutí neovlivněno
Vytrvalost je život
Nepodstatné rozdíly
Nespravedlivá je pýcha
[Refrén]
[Vede: Dan, Perry, Dan, Perry]
Hořet tisíc věků
Výstřel z explodující palby
Projeďte se bez života vakuem
Narodil se na úsvitu času
Bezohledná inteligence
Stát sám
univerzální pravda
Jak dlouho nahoře?
[Refrén]

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com