TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • D
  • »
  • destiny s end – a passing phase

Interpret: destiny s end - Název: a passing phase 

Písňové texty a překlad: destiny s end - a passing phase Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od destiny s end! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno d od destiny s end a podívejte, jaké další písničky od destiny s end máme v našem archívu, např. a passing phase.

Původní

Fall in to place a splinter in the arrow
We shift and change we grow
Yet still we are but a speck of dust
End of evolution a singular future awaits
Reverse, contract, collapse
And then return to the cosmic egg
We can't explain nor understand
We invent the grandest schemes
It doesn't judge, does not punish
We can't accept that it just is
Free wills or scripted tomorrows
Universe of infinite sorrow
The end gives birth to the past
Answers but questions escape us
A passing phase, presence ends
This life is all I see
In blindness of the memory
I move like light through the sky
I see the future passing by
Lips move with nothing else to say
As all I knew just fades away
Soon there's a new seed formed
I watch as all that was is reborn
[Leads: Perry, Dan]
Years tick by an end this cosmic drama
Melting away as the cycle begins again-identical
[Chorus]

překlad

Pád dovnitř a do šipky umístit třísku
Posouváme a měníme se, rosteme
Přesto jsme jen skvrna prachu
Konec evoluce čeká jedinečná budoucnost
Obrátit, uzavřít, sbalit
A pak se vraťte ke kosmickému vejci
Nemůžeme to vysvětlit ani pochopit
Vymýšlíme ty nejkrásnější schémata
Nesoudí, netrestá
Nemůžeme přijmout, že to prostě je
Svobodné závěti nebo skriptované zítřky
Vesmír nekonečného smutku
Konec rodí minulost
Odpovědi, ale otázky nám unikají
Procházející fáze, přítomnost končí
Tento život je vše, co vidím
V slepotě paměti
Pohybuji se jako světlo oblohou
Vidím míjet budoucnost
Pysky se pohybují a nic jiného se nedá říci
Protože všechno, co jsem věděl, prostě zmizí
Brzy se vytvoří nové semeno
Sleduji, jak se všechno, co bylo, znovu narodilo
[Vede: Perry, Dan]
Roky končí tímto vesmírným dramatem
Tání pryč, jak cyklus začíná znovu - identické
[Refrén]

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com