TEXTPREKLAD.COM

Interpret: demrick - Název: tone it down 

Písňové texty a překlad: demrick - tone it down Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od demrick! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno d od demrick a podívejte, jaké další písničky od demrick máme v našem archívu, např. tone it down.

Původní

Mama told me I should tone it down
They use to label me a problem child
But now I got this money, I get it all round
Im just a man that try make it out
Mama told me I should tone it down
They use to label me a problem child
But now I got this money, I get it all round
Im just a man that try to make it out
Try to make it out but its the same
Bug it into that range, no
This path Im walk in the pavo
But all my dues pay all for
Since sneaking out of my window
Selling down all with my kido
We make nights drive with some coley
We have no idea what we here for
Just hold the fast hores
Day by day with all of that aswels
They break up and she can met the pussy
Im like where the fuck youre from?
New jaige, blow change
Mama like what the fuck you get that for?
Double in class, I barely pass but to get money it cant me make that dumb
Had my own plan, got my own bags and ?
Me and my team need an ?
You a shit if you dont chaise you own dreams
Nothing around me but go feed
Grown ass niggas they still?
They all use to tell me: Yu will see
Never second guess what will be
Mama told me I should tone it down
They use to label me a problem child
But now I got this money, I get it all round
Im just a man that try make it out
Mama told me I should tone it down
They use to label me a problem child
But now I got this money, I get it all round
Im just a man that try make it out
How knew ? that change your life
Of a young gun that try to make it right
Try make some change, make a why
Make a why, make it out so I sacrifice all my time for all my shine
Bullshit, Im all involve with it
I ant concern, roll the weed up let the paper burn
I came to hurt my spot, work for everything that I got
Miles when I gte my pain and my ?
Wish you made it all for that plug
I bet platting and ?
? tell me what you know bout all the weekend
What you know about the past and ?
Rolling throw the city with some back up
Now I got my money all stug up
You wanna know niga act up?
Drive me to the point with the shift ?
Where motherfucker noise is
But the pint is when all you motherfucker try to join me
Mama told me I should tone it down
They use to lay with me on probable ?
But now I got this money, I get it all round
Im just a man that try make it out
Mama told me I should tone it down
They use to lay with me on probable ?
But now I got this money, I get it all round
Im just a man that try make it out

překlad

Maminka mi řekla, že bych to měl zmírnit
Mají mě označit za problémové dítě
Ale teď mám ty peníze, dostávám je dokola
Jsem jen muž, který to zkusí rozeznat
Maminka mi řekla, že bych to měl zmírnit
Mají mě označit za problémové dítě
Ale teď mám ty peníze, dostávám je dokola
Jsem jen muž, který se to snaží rozeznat
Zkuste to rozeznat, ale je to stejné
Chyťte to do tohoto rozsahu, ne
Touto cestou kráčím v pávu
Ale všechny moje příspěvky platí všechno
Odkrácení z mého okna
Prodej všeho s mým klukem
Děláme noci s trochou coley
Nemáme tušení, proč tu jsme
Jen držte rychlé rohy
Den za dnem se všemi těmi aswelly
Rozejdou se a ona může potkat kočičku
Líbí se mi, odkud sakra jsi?
New jaige, blow change
Mami, jako za co to kurva dostaneš?
Double ve třídě, stěží projdu, ale abych získal peníze, nemohu to udělat hloupým
Měl svůj vlastní plán, dostal své vlastní tašky a?
Já a můj tým potřebujeme?
Jsi hovno, pokud se ti nelíbí vlastní sny
Nic kolem mě, jen jít nakrmit
Pěstují zadky, niggas stále?
Všichni mi říkají: Yu uvidí
Nikdy nehádejte, co bude
Maminka mi řekla, že bych to měl zmírnit
Mají mě označit za problémové dítě
Ale teď mám ty peníze, dostávám je dokola
Jsem jen muž, který to zkusí rozeznat
Maminka mi řekla, že bych to měl zmírnit
Mají mě označit za problémové dítě
Ale teď mám ty peníze, dostávám je dokola
Jsem jen muž, který to zkusí rozeznat
Jak to věděl? které změní váš život
Mladé zbraně, která se snaží napravit to
Zkuste provést nějakou změnu, proč
Udělejte proč, udělejte to, abych obětoval veškerý svůj čas za veškerý svůj lesk
Kecy, jsem do toho zapojen
Mám mravenčí obavy, svineme plevel a necháme papír hořet
Přišel jsem zranit své místo, pracovat pro všechno, co jsem dostal
Miles, když jsem se svou bolest a moje?
Přál bych si, abyste pro tu zástrčku stihli vše
Vsadím platting a?
? řekni mi, co víš, celý víkend
Co víš o minulosti a?
Postupné házení městem s některými zálohami
Teď jsem dostal všechny peníze
Chceš vědět, že Niga jedná?
Přenést mě k bodu s posunem?
Kde je hluk svině
Ale půllitr je, když se ke mně snažíš připojit ty svině
Maminka mi řekla, že bych to měl zmírnit
Pravděpodobně se mnou ležely?
Ale teď mám ty peníze, dostávám je dokola
Jsem jen muž, který to zkusí rozeznat
Maminka mi řekla, že bych to měl zmírnit
Pravděpodobně se mnou ležely?
Ale teď mám ty peníze, dostávám je dokola
Jsem jen muž, který to zkusí rozeznat

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com