TEXTPREKLAD.COM

Interpret: del - Název: careless whisper 

Písňové texty a překlad: del - careless whisper Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od del! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno d od del a podívejte, jaké další písničky od del máme v našem archívu, např. careless whisper.

Původní

I feel so unsure,

As I take your hand and lead you to the dance floor.

As the music dies...

Something in your eyes,

Calls to mind a silver screen,

And all its sad goodbyes.

[CHORUS:]

I'm never gonna dance again

Guilty feet have done my rhythm.

Though it's easy to pretend,

I know you're not a fool.

I should have known better then to cheat a friend,

And waste a chance that I'd been given.

So I'm never gonna dance again.

The way I danced with you.

Time can never mend

The careless whisper of a good friend.

To the heart and mind

If your answer's kind...

There's no comfort in the truth,

Pain is all you find.

[REPEAT CHORUS]

What am I without your love?

Tonight the music seems so loud,

I wish that we could lose this crowd.

Maybe it's better this way

We've hurt each other with the things we want to say.

We could have been so good together

We could have lived forever...

But no, who's gonna dance with me?

Please stay.

[REPEAT CHORUS]

Now that you're gone...

Was what I did so wrong?

So wrong that you had to leave me alone?

překlad

Cítím se tak nejistě,

když tě beru za ruku a vedu tě na taneční parket.

Když hudba utichá...

Něco v tvých očích,

vyvolává vzpomínky na stříbrné plátno,

a všechna ta smutná loučení.

[CHORUS:]

Už nikdy nebudu tančit

Vinné nohy mi udělaly rytmus.

I když je snadné předstírat,

vím, že nejsi blázen.

Měl jsem to vědět líp, než podvádět přítele,

A promarnit šanci, kterou jsem dostal.

Takže už nikdy nebudu tančit.

Tak jako jsem tančila s tebou.

Čas to nikdy nenapraví

Neopatrný šepot dobrého přítele.

Srdci a mysli

Pokud je tvá odpověď laskavá...

V pravdě není útěchy,

Bolest je to jediné, co najdeš.

[OPAKOVÁNÍ REFRÉNU]

Co jsem bez tvé lásky?

Dnes v noci se hudba zdá tak hlasitá,

Kéž bychom se mohli ztratit z toho davu.

Možná je to tak lepší

Zranili jsme se navzájem tím, co jsme si chtěli říct.

Mohlo nám být spolu tak dobře

Mohli jsme žít navždy...

Ale ne, kdo se mnou bude tančit?

Prosím, zůstaň.

[OPAKOVÁNÍ REFRÉNU]

Teď, když jsi pryč...

Bylo to, co jsem udělal, tak špatné?

Tak špatné, že jsi mě musel nechat samotnou?

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

© 2021 - Textpreklad.com