TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • D
  • »
  • debra killings – surrender

Interpret: debra killings - Název: surrender 

Písňové texty a překlad: debra killings - surrender Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od debra killings! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno d od debra killings a podívejte, jaké další písničky od debra killings máme v našem archívu, např. surrender.

Původní

Every morning when I wake up
In the evening when I go to bed
Thank you Lord because he's keeping me
Safe from even things that I cannot see
He's a father, He's a brother
And His spirit is a friend of mine
And He sent me here to talk to you
He wants you to know that He loves you too
Bridge:
(Anything that you need) He's got it
(Everything that you want) You'll find it in His word
That let's you know that it can be yours
Anything you ask for
(If you know like I know) - you feel it in your soul
(If you feel it in your soul) - that empty space inside of you
Let Him fill you up
Now put your hands up - Surrender
Chorus:
If you never felt like this before
If you know He's brought you through the storm
Raise your hands up to the sky
And tell Him I surrender
If you know that day you should've died
But His mercies brought you out alright
Raise your hands up to the sky
And tell Him I surrender
Without His love I wouldn't be here
Wraps me up till I have no fear
He's been what you need all through the years
Even as a child when it wasn't in
He protects me and He keeps me
And there's nothing that I'll ever need
That He hasn't already done for me
Even as far as my eyes can see
(Bridge)
(Chorus)
When you catch yourself a back up (God'll say I miss you)
Baby boy where have you been?
(Little girl He still loves you) He hasn't changed His mind
(One guarantee He comes back, He'll be standing for you)
Till when you called His name
That night when you whispered - (I surrender)
(I surrender oh - oh) I surrender - I surrender oh oh
(I surrender oh - oh) Oh oh
Lord forgive me, I surrender
(Chorus Repeat 1x)

překlad

Každé ráno, když se probudím
Večer, když jdu spát
Děkuji, Pane, protože si mě drží
Bezpečné i před věcmi, které nevidím
Je to otec, je to bratr
A Jeho duch je můj přítel
A poslal mě sem, abych s vámi mluvil
Chce, abyste věděli, že vás také miluje
Most:
(Cokoli, co potřebujete) Má to
(Vše, co chcete) Najdete v Jeho slově
Tím vám dáme vědět, že může být váš
Cokoli chcete
(Pokud víte, jako já vím) - cítíte to ve své duši
(Pokud to cítíte ve své duši) - to prázdné místo uvnitř vás
Nechte ho, aby vás naplnil
Nyní zvedněte ruce - vzdejte se
Refrén:
Pokud jste se takhle nikdy necítili
Pokud víte, že vás přivedl přes bouři
Zvedněte ruce k nebi
A řekni Mu, že se vzdávám
Pokud ten den víš, měl jsi zemřít
Ale Jeho milosrdenství tě přivedla v pořádku
Zvedněte ruce k nebi
A řekni Mu, že se vzdávám
Bez Jeho lásky bych tu nebyl
Zabalí mě, dokud nebudu mít strach
Během let byl tím, co potřebujete
Dokonce jako dítě, když nebylo
Chrání mě a udržuje mě
A nikdy nebudu potřebovat nic
Že pro mě ještě neudělal
I kam až mé oči dovidí
(Most)
(Refrén)
Když se chytíš zpátky (Bůh řekne, že mi chybíš)
Chlapečku, kde jsi byl?
(Holčička tě stále miluje) Nezměnil názor
(Jedna záruka, že se vrátí, bude za tebou stát)
Dokud jsi nezavolal Jeho jméno
Té noci, když jsi šeptal - (vzdávám se)
(Vzdávám se oh - oh) Vzdávám se - vzdávám se oh oh
(Vzdám se oh - oh) Oh oh
Pane, odpusť mi, vzdávám se
(Chorus Repeat 1x)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com