TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • D
  • »
  • debra killings – message in the music

Interpret: debra killings - Název: message in the music 

Písňové texty a překlad: debra killings - message in the music Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od debra killings! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno d od debra killings a podívejte, jaké další písničky od debra killings máme v našem archívu, např. message in the music.

Původní

When I was just a kid, my mom was on my back
She used to snatch me out of bed on Sunday morning
Head to Sunday school then straight to church
When the preacher starts, I start yawning
I was tired and read' to go
I couldn't wait to leave
But the choir sang, they were off the chain
I started feeling differently
They were swinging from side to side
Some lady said, "Pass the mic"
They were singing his praises I cried
Felt the spirit take over inside
It took over and made me shout
I caught myself and tried to close my mouth
I let it go and started shouting loud
I finally knew what the preacher's talking about
I found the message in the music
I found the message in the music
I found the message in the music
I found the message in the music
When I was old enough, I used to hit the clubs
Me and my girls spent all night partying
When I got in the house, finally laying down
Couldn't make myself get up on Sunday morning
But It came to me in a tragedy
I needed god to see
So I found my way back to the church
And the choir spoke to me, yeah
They were swinging from side to side
Some lady said, "Pass the mic"
They were singing his praises I cried
Felt the spirit take over inside
It took over and made me shout
I caught myself and tried to close my mouth
I let it go and started shouting loud
I finally knew what the preacher's talking about
I found the message in the music
I found the message in the music
I found the message in the music
I found the message in the music
I found the message in the music
I found the message in the music
I found the message in the music
I found the message in the music
I found the message in the music
I found the message in the music
I found the message in the music
I found the message in the music

překlad

Když jsem byl ještě dítě, máma byla na zádech
V neděli ráno mě vytrhla z postele
Jeďte do nedělní školy a pak přímo do kostela
Když začne kazatel, začnu zívat
Byl jsem unavený a četl jsem „jít
Nemohl jsem se dočkat, až odejdu
Ale sbor zpíval, byli mimo řetěz
Začal jsem se cítit jinak
Houpali se ze strany na stranu
Nějaká dáma řekla: „Podej mikrofon“
Zpívali jeho chválu, plakala jsem
Cítil, že duch převzal uvnitř
Převzalo to a přimělo mě to křičet
Chytil jsem se a pokusil se zavřít pusu
Nechal jsem to a začal jsem hlasitě křičet
Konečně jsem věděl, o čem kazatel mluví
Našel jsem zprávu v hudbě
Našel jsem zprávu v hudbě
Našel jsem zprávu v hudbě
Našel jsem zprávu v hudbě
Když jsem byl dost starý, házel jsem kluby
Já a moje dívky jsme strávily celou noc párty
Když jsem se dostal do domu, konečně si lehl
V neděli ráno jsem se nemohl donutit vstát
Ale přišlo mi to při tragédii
Potřeboval jsem, aby to viděl Bůh
Takže jsem našel cestu zpět do kostela
A sbor na mě promluvil, jo
Houpali se ze strany na stranu
Nějaká dáma řekla: „Podej mikrofon“
Zpívali jeho chválu, plakala jsem
Cítil, že duch převzal uvnitř
Převzalo to a přimělo mě to křičet
Chytil jsem se a pokusil se zavřít pusu
Nechal jsem to a začal jsem hlasitě křičet
Konečně jsem věděl, o čem kazatel mluví
Našel jsem zprávu v hudbě
Našel jsem zprávu v hudbě
Našel jsem zprávu v hudbě
Našel jsem zprávu v hudbě
Našel jsem zprávu v hudbě
Našel jsem zprávu v hudbě
Našel jsem zprávu v hudbě
Našel jsem zprávu v hudbě
Našel jsem zprávu v hudbě
Našel jsem zprávu v hudbě
Našel jsem zprávu v hudbě
Našel jsem zprávu v hudbě

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com