TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • D
  • »
  • deathstars – venus in arms

Interpret: deathstars - Název: venus in arms 

Písňové texty a překlad: deathstars - venus in arms Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od deathstars! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno d od deathstars a podívejte, jaké další písničky od deathstars máme v našem archívu, např. venus in arms.

Původní

Your lips are like morphine
And your eyes are deceit
The make-up runs down into
The bullet wound in your cheek
There's a secret I can share now (just don't tell)
And it's all about lust
There's a world I can show now (just don't cry)
A black planet of rust
Will this hand destroy you?
Venus in arms
I'll strip you off
In the flood of the light
Venus in arms
You'll taste the dark
Yet so innocent white
Your tongue taste like strychnine
And your long hair is torn
The fancy wings are broken
And a black star is born
There's a venom can you taste it (let out your tongue)
And it taste sweet (There's a diamond can you see it)
Open your eyes
Black sugar deep in the meat
Will this hand destroy you?
I'll strip you off
In the flood of the light
Venus in arms
You'll taste the dark
Yet so innocent white
And I will suck you
Into the magic turbines of the night
I will lead your to me
And I will tear them down
All the white stars in your eyes
Then I'll bury them deep
They are the victims of the vices
Which I try to project
They are the servants of the crisis
Which I try to project

překlad

Tvé rty jsou jako morfin
A tvé oči klamou
Líčení stéká dolů
Kulka vám zasáhla tvář
Existuje tajemství, které teď mohu sdílet (prostě to neříkej)
A je to všechno o chtíči
Je tu svět, který teď mohu ukázat (prostě neplač)
Černá planeta rzi
Zničí vás tato ruka?
Venuše v náručí
Sundám tě
V záplavě světla
Venuše v náručí
Ochutnáte temnotu
Přesto tak nevinně bílá
Váš jazyk chutná jako strychnin
A tvoje dlouhé vlasy jsou roztrhané
Fantastická křídla jsou zlomená
A zrodila se černá hvězda
Je tu jed, můžete ho ochutnat (vypustit jazyk)
A chutná sladce (je tu diamant, můžete to vidět)
Otevři oči
Černý cukr hluboko v masu
Zničí vás tato ruka?
Sundám tě
V záplavě světla
Venuše v náručí
Ochutnáte temnotu
Přesto tak nevinně bílá
A budu tě vysávat
Do kouzelných turbín noci
Dovedu tvé ke mně
A strhnu je
Všechny bílé hvězdy v tvých očích
Pak je pohřbím hluboko
Jsou oběťmi neřestí
Který se snažím promítnout
Jsou služebníky krize
Který se snažím promítnout

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com