TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • D
  • »
  • deathstars – semi automatic

Interpret: deathstars - Název: semi automatic 

Písňové texty a překlad: deathstars - semi automatic Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od deathstars! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno d od deathstars a podívejte, jaké další písničky od deathstars máme v našem archívu, např. semi automatic.

Původní

It's Planet Hell, cause of all the synthetic minds that fails us!
Trashed into the ministry under which we fail to live our lives!
I am not
The slave that you are
I am not
Another one of this time!
Fear not the gates I say, love won't give it away
You long for the black
When you stand above the motherfuckers saying
Destroy the ministry,
Gun down grace
Fuck the ministry,
Smash it's face!
The is the system, dimensions so small and simple,
Welcome the plan of which we'll succeed to live this life!
You are all
Statues damned to fall
You are all
Another victim to hurt!
Burn your life they say, hate will end it today
You're one with black
As you stand above, the motherfuckers saying
Destroy the ministry, Gun down grace
Fuck the ministry, Smash it's face!
Live fore me
You slaves of system too blind to see
Live fore me
You crowd of whores too blind to see
Live my life I say
You of system, dead today
Live my life I say
You crowd of whores, dead today
Destroy the ministry, Gun down grace
Fuck the ministry, Smash it's face!

překlad

Je to Planetové peklo, příčina všech syntetických myslí, která nám selhávají!
Vrhli jsme se do služby, za které nedokážeme žít naše životy!
nejsem
Otrok, kterým jsi
nejsem
Další z této doby!
Neboj se bran, které říkám, láska to nerozdá
Toužíš po černé
Když stojíš nad hajzly, kteří říkají
Zničte ministerstvo,
Zbraň milost
Seru na ministerstvo,
Rozbijte to!
To je systém, rozměry tak malé a jednoduché,
Vítejte v plánu, jehož úspěchem budeme žít tento život!
Jsi všechno
Zatracené sochy
Jsi všechno
Další oběť k ublížení!
Spalte svůj život, říkají, nenávist to dnes ukončí
Jsi jeden s černou
Jak stojíte výše, říkají svině
Zničte ministerstvo, zastřelte milost
Seru na ministerstvo, rozbijte to!
Žijte přede mnou
Vy otroci systému jste příliš slepí, než abyste to viděli
Žijte přede mnou
Dav děvek příliš slepý, než abys to viděl
Žij můj život, říkám
Jste systém, dnes mrtvý
Žij můj život, říkám
Dav děvek, dnes mrtvý
Zničte ministerstvo, zastřelte milost
Seru na ministerstvo, rozbijte to!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com