TEXTPREKLAD.COM

Interpret: deathstars - Název: modern death 

Písňové texty a překlad: deathstars - modern death Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od deathstars! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno d od deathstars a podívejte, jaké další písničky od deathstars máme v našem archívu, např. modern death.

Původní

So can you tell me how you feel inside the beat of a child
Or is it more dead then alive, fashioned in a sinful style
I don't care - NO
Not at all
I care of nothing
So can you persuade me
I will for the dying..
No star for the blackened youth
The empyrean x-ray
Yeah, distorted on hell's use
The empyrean x-ray
No mirror for the blinded youth, or that fucked up truth
No hearts for the willing to live, from more than this world can give
I don't care - NO
Not at all
I care of nothing
So can you persuade me
A will for the dying
No star for the blackened youth
The empyrean x-ray
Yearh, distorted on hell's use
The empyrean x-ray
A design for the broken, a fistful of darkness for life
Burnt out sick and frozen, can you feel the hatred
No star for the blackened youth
The empyrean x-ray
Yeah, distorted on hell's use
The empyrean x-ray

překlad

Můžete mi tedy říct, jak se cítíte v rytmu dítěte
Nebo je to více mrtvé než živé, vyrobené v hříšném stylu
Je mi to jedno - NE
Vůbec ne
Nezajímá mě nic
Takže mě můžete přesvědčit
Budu pro umírající ...
Žádná hvězda pro zčernalé mládí
Empyreanský rentgen
Jo, zkreslený pekelným použitím
Empyreanský rentgen
Žádné zrcadlo pro oslepené mládí, nebo ta posraná pravda
Žádná srdce pro ochotu žít z více, než může tento svět dát
Je mi to jedno - NE
Vůbec ne
Nezajímá mě nic
Takže mě můžete přesvědčit
Vůle pro umírající
Žádná hvězda pro zčernalé mládí
Empyreanský rentgen
Yearh, zkreslený pekelným použitím
Empyreanský rentgen
Návrh pro zlomené, hrst temnoty na celý život
Vyhořelý nemocný a zmrzlý, cítíš tu nenávist
Žádná hvězda pro zčernalé mládí
Empyreanský rentgen
Jo, zkreslený pekelným použitím
Empyreanský rentgen

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com