TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • D
  • »
  • deadmau5 – telemiscommunications

Interpret: deadmau5 - Název: telemiscommunications 

Písňové texty a překlad: deadmau5 - telemiscommunications Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od deadmau5! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno d od deadmau5 a podívejte, jaké další písničky od deadmau5 máme v našem archívu, např. telemiscommunications.

Původní

Hey babe, how's your day been?
No, you first.
Oh, what, the day's quite bad?
Yeah, sorry
Where are you, I can hardly hear you
A taxi distracted, anyway you, you were saying
Wait, uh, love, they're waving me over
Can I call you back, yeah everything's fine
Why, am I, I don't know why
I probably just need sleep, it's been a busy week
Sorry, I've got to go
Sorry, OK, bye
This is just so unlike us
Come back to horizontal isms
If we could win just one small touch
Contact versus tele-miscommunications
Plan foiled, the sirens pass by
Kids screaming, the longest predicaments
Reach ticket, finally got through
Running for a flight, shoes off
You're calling voicemail
In joke, group laughter
Closing scenes, in a meeting
Angel, angel why didn't you tell me
One second, someone needs directions
Can't you see I'm on the phone?
This is just so unlike us
Come back to horizontal isms
If we could win just one small touch
Contact versus tele-miscommunications
So unlike us (unlike us)
Come back to horizontal isms
If we could win just one small touch
Contact versus tele-miscommunications
(Get better)
Did I tell you, I loved you today?
(Get better)
Did I tell you, I loved you today?
(Get better)
Did I tell you, I loved you today? (did I)
(Whoa)
(Get better)
Did I tell you, I loved you today?
(Get better)
Did I tell you, I loved you today?
(Get better)
Did I tell you, I loved you today? (did I)
(Whoa)

překlad

Ahoj zlato, jaký jsi měl den?
Ne ty první.
Ach, den je docela špatný?
Jo, promiň
Kde jsi, stěží tě slyším
Rozptýlené taxi, jak jste říkal
Počkej, eh, lásko, oni mě mávají
Mohu vám zavolat zpět, jo, všechno je v pořádku
Proč jsem, nevím proč
Asi potřebuji jen spát, byl to rušný týden
Promiň, musím jít
Promiň, dobře, ahoj
Je to na rozdíl od nás tak odlišné
Vraťte se k horizontálním ismům
Kdybychom mohli vyhrát jen jeden malý dotek
Kontakt versus tele-chybná komunikace
Plán zmařen, sirény projdou
Děti křičí, nejdelší nesnáze
Dosáhněte lístku, konečně prošel
Běh na let, boty svlečené
Voláte do hlasové schránky
Ve vtipu skupinový smích
Závěrečné scény, na schůzce
Anděli, anděli, proč jsi mi to neřekl
Vteřinu někdo potřebuje pokyny
Nevidíš, že jsem na telefonu?
Je to na rozdíl od nás tak odlišné
Vraťte se k horizontálním ismům
Kdybychom mohli vyhrát jen jeden malý dotek
Kontakt versus tele-chybná komunikace
Takže na rozdíl od nás (na rozdíl od nás)
Vraťte se k horizontálním ismům
Kdybychom mohli vyhrát jen jeden malý dotek
Kontakt versus tele-chybná komunikace
(Lepší)
Řekl jsem ti, že jsem tě dnes miloval?
(Lepší)
Řekl jsem ti, že jsem tě dnes miloval?
(Lepší)
Řekl jsem ti, že jsem tě dnes miloval? (udělal jsem)
(Whoa)
(Lepší)
Řekl jsem ti, že jsem tě dnes miloval?
(Lepší)
Řekl jsem ti, že jsem tě dnes miloval?
(Lepší)
Řekl jsem ti, že jsem tě dnes miloval? (udělal jsem)
(Whoa)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com