TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • D
  • »
  • deadmau5 – professional griefers

Interpret: deadmau5 - Název: professional griefers 

Písňové texty a překlad: deadmau5 - professional griefers Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od deadmau5! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno d od deadmau5 a podívejte, jaké další písničky od deadmau5 máme v našem archívu, např. professional griefers.

Původní

I like the sound of the broken pieces
I like the lights and a siren she says
We got machines but the kids got Jesus
We like to move like we both don't need this
God can't hear you, they will fight you
Watch them build a friend just like you
Morning Sickness, XYZ
Teenage Girls with ESP
Gimme the sound to see
Another world outside that's full of
All the broken things that I made
Just give me a life to plea
Another world outside that's full of
All the awful things that I made
We like to dance but the dead go faster
Turn up the slam and a bar code blaster
We want the cash or the drugs you're after
Rez-up control for the mixtape master
Self-correction, mass dissection
Death squad brats are in detention
Morning sickness, XYZ
Boys with bombs in NMA
Compliancy, special castings
Photographs that I'm erasing
Phono slots with picture screens
Girls with guns on LSD
Self-infraction, mass destruction
Programmed for the final function
Lab Rat King, rescue team
Save me from the next life
Gimme the sound, to see
Another world outside that's full of
All the broken things that I made
Just give me a life to plea
Another world outside that's full of
All the awful things that I made
'Cause we are the last disease
Another broken life that's full of
All the awful things that I made
And we got the eyes to see
Another broken life that's full of
All the awful things that I made

překlad

Mám rád zvuk rozbitých kousků
Mám ráda světla a sirénu, která říká
Máme stroje, ale děti mají Ježíše
Rádi se pohybujeme, jako bychom to oba nepotřebovali
Bůh tě nemůže slyšet, budou s tebou bojovat
Sledujte, jak si budují přítele stejně jako vy
Ranní nemoc, XYZ
Dospívající dívky s ESP
Dej zvuk, abys viděl
Jiný svět mimo, který je plný
Všechny rozbité věci, které jsem udělal
Jen mi dej život, abych se prosil
Jiný svět mimo, který je plný
Všechny ty hrozné věci, které jsem udělal
Rádi tancujeme, ale mrtví jdou rychleji
Zapněte bouchač a tryskač čárového kódu
Chceme peníze nebo léky, po kterých jdete
Ovládání Rez-up pro master mixu
Autokorekce, hromadná disekce
Spratci skupiny smrti jsou ve vazbě
Ranní nevolnost, XYZ
Chlapci s bombami v NMA
Soulad, speciální odlitky
Fotografie, které mazám
Phono sloty s obrazovkami
Dívky se zbraněmi na LSD
Sebepoškozování, hromadné ničení
Naprogramováno pro finální funkci
Lab Rat King, záchranný tým
Zachraňte mě před dalším životem
Dej zvuk, abys viděl
Jiný svět mimo, který je plný
Všechny rozbité věci, které jsem udělal
Jen mi dejte život, abych prosil
Jiný svět mimo, který je plný
Všechny ty hrozné věci, které jsem udělal
Protože jsme poslední nemoc
Další rozbitý život, který je plný
Všechny ty hrozné věci, které jsem udělal
A viděli jsme oči
Další rozbitý život, který je plný
Všechny ty hrozné věci, které jsem udělal

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com