TEXTPREKLAD.COM

Interpret: deadmau5 - Název: not exactly 

Písňové texty a překlad: deadmau5 - not exactly Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od deadmau5! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno d od deadmau5 a podívejte, jaké další písničky od deadmau5 máme v našem archívu, např. not exactly.

Původní

Everybody hearin' the sound of my voice raise your hands and believe in love,
If you believe,
I need you to believe in love right now!
Raise your hands up high,
Feel the love generation
Cover the world, with love
Come on!
Listen children,
I wanna tell ya somethin' real quick and real fast,
I need you to understand that sometimes
We're separated because of the color of our skin,
Or were we grew up from,
But I want you to understand somethin',
That we need to embrace the word love
Because love can bring all generations of people together,
All colors and creeds together,
In peace and harmony,
I want you to feel the love generation!
I need all my believers that are listening to what I'm saying right now,
If it had not been for love,
Everything that is in this world would not exist,
We need to understand right now that because of love,
Things happen in a way where people just don't seem to understand,
Love is something that does not, does not compromise itself,
Love is something that we'll sacrifice for everything that goes on,
If you believe!
If you believe,
I need you to believe in Love right now,
Raise your hands up high,
Feel the love generation
Cover the world with love, come on!

překlad

Každý, kdo slyší zvuk mého hlasu, zvedne ruce a věří v lásku
Jestli věříš,
Potřebuji, abyste věřili v lásku právě teď!
Zvedněte ruce vysoko,
Cítit generaci lásky
Pokryjte svět láskou
No tak!
Poslouchejte děti,
Chci ti říct něco opravdu rychlého a opravdu rychlého,
Potřebuji, abys tomu někdy rozuměl
Jsme odděleni kvůli barvě naší kůže,
Nebo jsme vyrostli z
Ale chci, abys něčemu porozuměl,
Že musíme přijmout slovo láska
Protože láska může spojit všechny generace lidí,
Všechny barvy a vyznání dohromady,
V míru a harmonii,
Chci, abyste cítili generaci lásky!
Potřebuji všechny své věřící, kteří poslouchají, co právě teď říkám,
Kdyby to nebylo z lásky,
Všechno, co je na tomto světě, by neexistovalo,
Právě teď musíme pochopit, že kvůli lásce
Věci se dějí tak, že lidem se zdá, že tomu nerozumí,
Láska je něco, co nečiní kompromisy,
Láska je něco, co obětujeme za všechno, co se děje,
Jestli věříš!
Jestli věříš,
Potřebuji, abys právě teď věřil v lásku,
Zvedněte ruce vysoko,
Cítit generaci lásky
Pokryjte svět láskou, no tak!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com